article banner

Økonomisk rådgivning

Rådgivning og udvikling

Grant Thornton har stor erfaring med økonomisk rådgivning og udvikling af virksomheder.

Vi er her for at hjælpe

Transaction Services hos Grant Thornton kan rådgive dig i en købs- eller salgsproces, eller vedrørende andre aspekter i værdiansættelsen af din virksomhed.

Økonomisk rådgivning og udvikling 

Grant Thornton har stor erfaring med økonomisk rådgivning og udvikling af virksomheder. Derfor tilbyder vi at være personlige sparringspartnere i ledelsesmæssige sammenhænge, når det handler om udvikling af din virksomhed.

Vi deltager også gerne aktivt som rådgivere og sparringspartnere, inden for afgrænsede områder som:

 • Opstart af virksomhed
 • Due diligence
 • Køb/salg af virksomheder
 • Økonomisk rådgivning og assistance
 • Budgetter/prognoser
 • Personaleansættelse
 • Rekonstruktion
 • Selskabsstruktur, omstruktureringer og virksomhedsomdannelser
 • Værdiansættelser
 • Økonomisk bistand ved retssager, voldgift og andre tvister
 • Strategisk udvikling og udarbejdelse af forretningsplaner
 • Investeringsrådgivning
 • Pensionsforhold