Økonomisk rådgivning og udvikling 

Grant Thornton har stor erfaring med økonomisk rådgivning og udvikling af virksomheder. Derfor tilbyder vi at være personlige sparringspartnere i ledelsesmæssige sammenhænge, når det handler om udvikling af din virksomhed.

Vi deltager også gerne aktivt som rådgivere og sparringspartnere, inden for afgrænsede områder som:

 • Opstart af virksomhed
 • Due diligence
 • Køb/salg af virksomheder
 • Økonomisk rådgivning og assistance
 • Budgetter/prognoser
 • Personaleansættelse
 • Rekonstruktion
 • Selskabsstruktur, omstruktureringer og virksomhedsomdannelser
 • Værdiansættelser
 • Økonomisk bistand ved retssager, voldgift og andre tvister
 • Strategisk udvikling og udarbejdelse af forretningsplaner
 • Investeringsrådgivning
 • Pensionsforhold.

 

Vi er her for at hjælpe

Transaction Services hos Grant Thornton kan rådgive dig i en købs- eller salgsproces, eller vedrørende andre aspekter i værdiansættelsen af din virksomhed.

Har du brug for rådgivning?