Økonomistyring og budgettering er tæt forbundet

Skal du have fuldstændig styr på økonomien i din virksomhed, kræver det oftest indtil flere forskellige budgetter: det overordnede budget for hele virksomheden, et for salget, et for produktionen og måske et for hver af virksomhedens andre afdelinger, samt et for hvert af de større projekter og anlægsaktiviteter, der er planlagt.

Samtidig er det vigtigt, at du løbende følger op på, hvor godt virkeligheden stemmer overens med de forudsigelser, du har gjort i budgettet. På den måde får du en bedre økonomistyring i virksomheden, ligesom du kan anvende budgetteringen som et af dine ledelsesværktøjer.

 

Det rigtige budget kan overbevise banker og investorer

Skal der lånes penge eller skaffes nye investorer, er det også vigtigt at have et budget, der sikrer den røde tråd fra forretningsplanen, og skaber forståelse for den virksomhed eller nye aktivitet, du er ved at skaffe kapital til.

Allervigtigst er det, at budgettet kommunikerer det økonomiske grundlag på en måde, som banken eller investorerne kan forstå. Det kan Grant Thornton rådgive dig om – ligesom vi kan udarbejde budgetterne i samarbejde med dig og afgive en erklæring om budgettet. 

 

Vi hjælper med alle typer budgettering

Hos Grant Thornton kan vi hjælpe dig med alle former for budgettering:

  • Etableringsbudget: Skal du starte ny virksomhed eller en ny aktivitet, giver et etableringsbudget overblik over den nødvendige investering.
  • Anlægsbudget: Før du går i gang med et anlægsarbejde, kan et anlægsbudget give overblik over de samlede omkostninger for dit anlægsprojekt.
  • Driftsbudget: Et budget for driften giver overblik over omkostninger, nødvendige hensættelser og gode ideer til optimeringer og besparelser.
  • Likviditetsbudget: Et likviditetsbudget kan advare om hårde perioder med dårlig likviditet, så du kan foretage nødvendige hensættelser i tide.
  • Resultatbudget: Et resultatbudget kan bruges til at forudsige årets omsætning og driftsmæssige resultat, så du får betalt korrekt selskabsskat.
  • Projektbudget: Et projektbudget giver overblik over alle udgifter til projektet, samt hvordan de fordeler sig hen over hele projektets levetid.

 

Den rigtige budgetmodel gør hele forskellen

Et budget kan opstilles på mange måder. Kunsten er at finde den rigtige for dig! Det samme budget kan opstilles på mange måder, alt efter hvilke økonomiske parametre du ønsker at fokusere på. Hvilke økonomiske parametre, du ser som de vigtigste, afhænger af om du er virksomhedsejer, bankmand, investor - eller du sidder i en specifik funktion internt i virksomheden.

Forskellen på at vælge den ene budgetmodel frem for den anden kan være afgørende for det overblik, som budgetteringen giver. Ved at trække på vores store erfaring med budgettering inden for stort set alle brancher, samt vores viden om de forskellige budgetmodellers styrker, kan vi nemt udpege den eller de modeller, der giver det rigtige overblik for både dig eller de interessenter, der skal anvende budgettet.

 

En revisorpåtegning er et kvalitetsstempel

Skal budgettet bruges til at indhente finansiering fra banker eller potentielle investorer til nye aktiviteter eller til en helt ny virksomhed? Så kan en revisorpåtegning fra Grant Thornton være den blåstempling af budgettet, der skaber troværdighed og ro omkring forudsætningerne for budgettet.

Når du anvender os som rådgivningspartner til budgetteringen, er du sikker på, at budgettet svarer til den forretningsplan, du medsender til banker og investorer. På den måde kommunikerer budgetterne de finansielle fakta på en måde, som banker og investorer kan forstå – samtidig med at du får nogle budgetter, du kan bruge som rettesnor for det arbejde, du skal i gang med, når finansieringen først er på plads.

Budgetopfølgning skaber øget overblik over fremtiden for din virksomhed
Med regelmæssig budgetopfølgning bliver du bedre til at forudsige fremtiden. Budgetopfølgning handler ikke bare om at finde ud af, hvor god du har været til at ramme forudsigelserne i dit budget. Det handler også om at blive bedre til at ramme endnu bedre i fremtiden.

Lige så snart du kan se, at din budgettering skrider på et eller flere afgørende punkter, bør du fremskrive udsvinget i budgetterne for resten af året. Det giver dig et bedre overblik over, hvad konsekvenserne af udsvinget ender med at blive for årets resultat. På den måde kan du nemmere afgøre, hvor vigtigt det er, og hvor hurtigt du er nødt til at handle på udsvinget.

 

Få rådgivning til at tolke tallene

Har du brug for rådgivning til at tolke, hvad et budgetudsving vil betyde for din virksomhed, kan vi hjælpe dig med det. Så kan du få handlet i tide – uanset om det betyder besparelser på andre poster, eller at der hurtigere bliver råd til nogle af de ting, du først forventede at kunne iværksætte på et senere tidspunkt.

Vi kan også hjælpe dig med at finde de tegn, der kan bruges til at opdage lignende udsving i fremtiden. Tilsvarende kan vi også hjælpe med at uddrage læren af årets realiserede budget, så du kan genbruge den viden i budgetterne for næste år.

Relaterede kompetencer

Generationsskifte

Et generationsskifte kræver grundig planlægning. Grant Thornton kan hjælpe og rådgive dig omkring hele processen, så du kommer igennem generationsskiftet på bedst mulig måde.

Køb af virksomhed

En virksomhedshandel kan være en vanskelig proces, især hvis man aldrig har prøvet det før. Grant Thornton har mange års erfaring fra både små og store transaktioner og kan hjælpe dig gennem alle købsprocessens faser.

Opstart af virksomhed

Grant Thornton kan hjælpe dig med alt både før, under og efter stiftelsen. Vi udarbejder alle selskabsdokumenter, får godkendt selskabskapitalen, registreret dit selskab og evt. registreret for moms, arbejdsgiver eller import/eksport.

Rekonstruktion

Grant Thornton kan hjælpe og rådgive dig omkring alt det praktiske i forbindelse med en rekonstruktion.

Rekruttering

Grant Thornton kan hjælpe dig med din rekrutteringsproces, så du får større sikkerhed for at ansætte den rigtige person til stillingen.

Salg af virksomhed

Grant Thornton kan hjælpe dig gennem alle salgsprocessens faser, når du planlægger at sælge hele eller dele af din virksomhed.

Selskabsstruktur, omstrukturering og virksomhedsomdannelse

Grant Thornton kan hjælpe og rådgive dig omkring hele processen, hvis du har behov for at omstrukturere eller omdanne din virksomhed.

Strategisk udvikling og forretningsplaner

Grant Thornton kan hjælpe og rådgive dig omkring den strategiske udvikling af din virksomhed enten ved hjælp af personlig rådgivning eller ved at deltage i dit advisory board.