Væsentlige råd og overvejelser ved virksomhedssalg

Med vores team, som er vant til at samarbejde, får du løst alt omkring virksomhedshandlen, hurtigt, professionelt og effektivt – ét sted. Fra det øjeblik du indleder et samarbejde med os, bliver du en vigtig del af vores hverdag. Vi har fuld forståelse for, at du står over for særdeles vigtige beslutninger.

 

Gør din virksomhed klar til salg

Man kan afhænde en virksomhed hurtigt, eller man kan salgsoptimere i forskellig grad, før man går i gang med salgsprocessen. Det sidste giver det bedste resultat – faktisk ofte for både sælger og køber. Men det kræver tid, systematisk planlægning og implementering. Til gengæld kan prisen blive langt højere end ved en hurtig salgsproces.

En køber kan aldrig med sikkerhed vide hvad fremtiden bringer, og vil derfor primært se på tidligere resultater. De historiske fakta, som spiller ind i værdiansættelsen, er i langt højere grad relateret til virksomhedens evne til at skabe driftsresultater end virksomhedens egenkapital.

I dag værdiansættes en virksomhed ofte efter, det vi kalder RONOC-principper Det er en forkortelse for ”Return On Net Operating Capital”, som betyder, at investoren ser på, hvor stort et afkast der kan opnås i forhold til den nødvendige kapitalbinding.

Forberedelserne kan være altafgørende. Grundige forberedelser, som for nuværende ejer synes ubetydelige, kan være altafgørende for en køber. De relativt små investeringer i logoer, hjemmesider, oprydning, skiltning osv. er ofte vigtigere for køber end for sælger.

Andre mulige overvejelser i salgsprocessen:

 • En forretningsplan med troværdige forventninger.
 • Udviklingen i omsætning og driftsresultat.
 • Optimering af processer og arbejdsmetoder.
 • En ledelse og organisation, som kan drive virksomheden.
 • Sælgers overblik og evne til at formidle videre til en køber.
 • Systematisk overblik og styr på den regnskabsmæssige side.
 • Overvejelser om separat frasalg af ’hvilende’ aktiver såsom bygninger.
 • Uafsluttede sager, tvister eller skeletter i skabet.

Salgsprocessens faser

 • 1-tal-ikon

  Interne overvejelser

  • Hvorfor sælge?
  • Hvad er tidshorisonten?
  • Potentielle køberemner og synergier
  • Eventuel hjælp til salgsmodning
 • 2-tal-ikon

  Salgsprospekt

  • Forretningsmodel og organisation
  • Forretningsplan
  • Prisindikation
 • 3-tal-ikon

  Salgsindsats

  • Vi kontakter køberemner
  • Eventuel annoncering på Virksomhedsbørsen/Match Online
 • 4-tal-ikon

  Indledende forhandlinger

  • Prisindikation
  • Overtagelsesmodel
  • Tidshorisont
 • 5 -tal-ikon

  Fortrolighedsaftale (NDA)

  • Før udlevering af fortrolig information 
 • 6-tal-ikon

  Hensigtserklæring

  • Provisorisk enighed om pris og betingelser
  • Betinget købsaftale
 • 7-tal-ikon

  Due Diligence

  • Vi hjælper med at fremskaffe nødvendig information til køber og dennes rådgivere.
 • 8-tal-ikon

  Endelig købsaftale

  • Gartantikatalog
  • Eventuelle klausulser
 • 9-tal-ikon

  Gennemførelse/closing

  • Berigtigelse af købesummen
  • Overførelse af ejerskab/ejerbog

Relaterede kompetencer

Budgetter og prognoser

Læs mere om, hvad Grant Thornton kan hjælpe dig med økonomistyring og at finde frem til at den rette budgetmodel for din virksomhed.

Generationsskifte

Et generationsskifte kræver grundig planlægning. Grant Thornton kan hjælpe og rådgive dig omkring hele processen, så du kommer igennem generationsskiftet på bedst mulig måde.

Køb af virksomhed

En virksomhedshandel kan være en vanskelig proces, især hvis man aldrig har prøvet det før. Grant Thornton har mange års erfaring fra både små og store transaktioner og kan hjælpe dig gennem alle købsprocessens faser.

Opstart af virksomhed

Grant Thornton kan hjælpe dig med alt både før, under og efter stiftelsen. Vi udarbejder alle selskabsdokumenter, får godkendt selskabskapitalen, registreret dit selskab og evt. registreret for moms, arbejdsgiver eller import/eksport.

Rekonstruktion

Grant Thornton kan hjælpe og rådgive dig omkring alt det praktiske i forbindelse med en rekonstruktion.

Rekruttering

Grant Thornton kan hjælpe dig med din rekrutteringsproces, så du får større sikkerhed for at ansætte den rigtige person til stillingen.

Selskabsstruktur, omstrukturering og virksomhedsomdannelse

Grant Thornton kan hjælpe og rådgive dig omkring hele processen, hvis du har behov for at omstrukturere eller omdanne din virksomhed.

Strategisk udvikling og forretningsplaner

Grant Thornton kan hjælpe og rådgive dig omkring den strategiske udvikling af din virksomhed enten ved hjælp af personlig rådgivning eller ved at deltage i dit advisory board.