Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab værner om vores brugeres og kunders privatliv, og stræber efter at opretholde et højt niveau af beskyttelse af persondata. Vi opfordrer dig til at læse følgende privatlivspolitik igennem, da den beskriver hvordan vi håndterer personoplysninger.

 

Identifikation af den dataansvarlige

Grant Thornton er dataansvarlige for de personoplysninger, som oplyses i denne privatlivspolitik.

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR: 34209936
Stockholmsgade 45
2100 København Ø
dpo@dk.gt.com


For visse ydelser, optræder Grant Thornton som databehandler. Det gælder f.eks. visse assistanceopgaver, lønadministration mv. I de tilfælde, hvor Grant Thornton er databehandler, agerer Grant Thornton efter instruks fra den dataansvarlige og i henhold til en databehandleraftale.

Herunder kan du få et kort overblik over vores behandlingsaktiviteter.

Ydelse Dataansvarlig Databehandler
Kundehåndtering X  
Markedsføring X  
Nyhedsbreve X  
Kontaktformular på hjemmesiden X  
Revision, erklæringsarbejde og rådgivning X  
Løndadministration   X
Bogholderi   X
Rekruttering af nye medarbejdere X  


På siden her uddyber vi alene de behandlingsaktiviteter/ydelser, som vi udfører i rollen som dataansvarlig som led i vores oplysningspligt.

 

Formål, behandlingshjemmel, kategorier af personoplysninger, opbevaring og kategorier af modtagere

Når vi som dataansvarlige behandler oplysninger, der er personhenførbare til dig, skal vi bl.a. oplyse dig om formålet med behandlingen, den lovbestemmelse vi anvender som behandlingsgrundlag, de kategorier af personoplysninger vi behandler om dig, opbevaringslængden og eventuelle kategorier af modtagere af oplysninger om dig.


Kundehåndtering; herunder leads, tilbud, indledende samtaler og kundekendskabsprocedure

Formålet med denne aktivitet er at skabe samarbejder og tilbyde vores produkt til potentielle kunder.

Behandling af oplysningerne sker med hjemmel i GDPR artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse), da vi afvejer på den ene side vores interesse i at sælge vores produkt og på den anden side den potentielle kundes mulige behov for vores ydelse.

Behandlingen sker efter GDPR artikel 6, stk. 1, litra b (kontrakt), GDPR artikel 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse), Databeskyttelseslovens §§ 11, stk. 2, nr. 1 og Hvidvaskloven § 11, stk. 1, nr. litra a eller litra b, når leads fører til behandling med henblik på indgåelse af en kontrakt og udførelse af kundekendskabsprocedure.

Til det formål behandler vi almindelige personoplysninger;  herunder navne på virksomhedsnavn, medarbejdernavn, stilling, arbejdsmail, telefonnummer, adresse, CVR-nummer og virksomhedens etableringsland. 

Personoplysninger vil blive slettet, når de ikke længere er relevante, dog maksimalt 12 måneder efter behandling, hvis der ikke fortsat er dialog, eller hvis der ikke stiftes et samarbejds- eller kontraktforhold. Hvis du svarer tilbage på eller stiller spørgsmål via e-mail, vil oplysningerne i udgangspunktet også blive opbevaret i 12 måneder. Se eventuelt beskrivelsen af behandlingsaktiviteten ”Kontaktformular på hjemmesiden”.  

Personoplysninger indsamlet i forbindelse med kundekendskabsproceduren, vil blive slettet 5 år efter forretningsforbindelsens ophør eller den enkeltstående transaktions gennemførelse, jf. hvidvasklovens § 30, stk. 2. Vi sletter løbende de personoplysninger, som ikke kan omfattes af loven.

Grant Thornton overlader personoplysninger til databehandlere, som behandler personoplysninger på vegne af Grant Thornton. Grant Thornton videregiver personoplysninger til følgende kategorier af modtagere: Offentlige myndigheder, såfremt dette er påkrævet i henhold til en retskendelse, stævning eller i henhold til andre lovkrav.

 

Kundehåndtering i kontraktforhold

Formålet med denne aktivitet at håndtere aftaler med kunder og samarbejdspartnere, at vedligeholde aftalen og levere service i forlængelse af vores ydelser. 

Behandlingen sker efter GDPR artikel 6, stk. 1, litra b (kontrakt) og GDPR artikel 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtigelse). 

Til det formål behandler vi almindelige personoplysninger; herunder navn, e-mail, telefonnummer, stilling, arbejdssted (virksomhedsnavn), adresse, CVR-nummer, virksomhedsland, oplysninger om bogholderi, kundens behandlingsaktiviteter og kundens databehandlere, kundens aftaler med dataansvarlige, kundens underdatabehandlere, antal medarbejdere og etableringsår.

Vi er forpligtede til at opbevare oplysninger omfattet af bogføringslovens § 12 i 5 år efter udløb af indeværende regnskabsår, hvorefter oplysningerne slettes. 

Grant Thornton overlader personoplysninger til databehandlere, som behandler personoplysninger på vegne af Grant Thornton.

Grant Thornton videregiver personoplysninger til følgende kategorier af modtagere: Offentlige myndigheder, såfremt dette er påkrævet i henhold til en retskendelse, stævning eller i henhold til andre lovkrav.

 

Markedsføring via hjemmesiden

Formålet med denne aktivitet er at dele informationer om virksomhedens ydelser og produkter. 

Læs nærmere om vores behandling af nødvendige og ikke-nødvendige cookies for hjemmesidebesøgende i vores cookiepolitik.

Grant Thornton overlader personoplysninger til databehandlere, som behandler personoplysninger på vegne af Grant Thornton.

 

Markedsføring i form af udtalelser, billeder og video

Formålet med denne aktivitet er at dele viden om vores ansatte, kunder og samarbejdspartnere i markedsføringssammenhænge. 

Når vi deler materiale; herunder billeder, video eller skriftlige udtalelser, som indeholder personhenførbare informationer om vores ansatte, vores kunder eller samarbejdspartnere, baseres behandlingen på GDPR artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke). 

Til det formål behandler vi navn, arbejdssted, stilling, foto, video og udtalelser som kan relatere sig til andre medarbejderes arbejde og erfaring eller til kundens oplevelse.

Vi sletter indholdet, hvis det ikke længere vurderes relevant og nødvendigt i forhold til formålet. Derudover sletter vi dine oplysninger, hvis du trækker dit samtykke tilbage.

Grant Thornton overlader personoplysninger til databehandlere, som behandler personoplysninger på vegne af Grant Thornton.

 

Tilmelding til nyhedsbrev på hjemmesiden

Formålet med aktiviteten er at udsende nyheder til kunder, samarbejdspartnere og andre interesserede, som har tilmeldt sig nyhedsbrevet. 

Behandlingen sker med hjemmel i GDPR artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke) ved, at vi beder om dit samtykke, når vi indsamler dine oplysninger. 

Til det formål behandler vi almindelige persondata, herunder e-mail og foretrukket sprog, da alene e-mail er påkrævet. Derudover vil du blive bedt om at bekræfte tilmeldingen og din e-mail for at sikre din identitet.

Vi opbevarer dine oplysninger, indtil du tilbagetrækker dit samtykke f.eks. ved at klikke på ”Unsubscribe” i bunden af vores nyhedsbreve.

Vi sender vores nyhedsbrev ud via systemet MailChimp, der også er modtager af dine personoplysninger. MailChimp er et amerikansk selskab, som vi anvender med hjemmel i GDPR artikel 46, stk. 2, litra c (EU SCC) med tilføjelse af tekniske foranstaltninger. 

Grant Thornton overlader personoplysninger til databehandlere, som behandler personoplysninger på vegne af Grant Thornton.

 

Gå-hjem-møde, event og webinarer

Formålet med aktiviteten er at afholde, møder, webinarer og events. Når du tilmelder dig et gå-hjem-møde, et webinar eller et andet event hos Grant Thornton, registreres personlige oplysninger som f.eks. navn, firmanavn, stilling, telefonnummer og e-mailadresse. 
Behandlingen sker med hjemmel i GDPR artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke) ved, at vi beder om dit samtykke, når vi indsamler dine oplysninger. 

Ved tilmelding giver du samtykke til, at dine personlige oplysninger må bruges til at administrere arrangementet, og at vi må sende mails til dig vedrørende arrangementet (f.eks. bekræftelse på tilmelding, påmindelser og mail med slides fra arrangementet). 
Alle personlige data, der registreres i forbindelse med et arrangement, slettes senest en måned efter det er afholdt.

Grant Thornton overlader personoplysninger til databehandlere, som behandler personoplysninger på vegne af Grant Thornton.


Kontaktformular på hjemmesiden

Formålet med aktiviteten er at skabe kontakt til potentielle kunder og samarbejdspartnere; herunder ved at besvare henvendelsen. 

Behandlingen sker med hjemmel i GDPR artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse), idet vi forfølger en legitimt interesse i at besvare henvendelsen, da den besøgende selv har angivet oplysningerne med henblik på at blive kontaktet.

Til det formål behandler vi navn, stilling, firmanavn, e-mail, telefonnummer og muligheden for at skrive en besked om, hvad din henvendelse drejer sig om.

Hvis der indledes et samarbejde eller kundeforhold på baggrund af henvendelsen, vil personoplysningerne blive opbevaret i henhold til behandlingsaktiviteterne, der relaterer sig til kundehåndtering. Er det ikke tilfældet, slettes oplysningerne automatisk senest 12 måneder efter sidste korrespondance. 

Grant Thornton overlader personoplysninger til databehandlere, som behandler personoplysninger på vegne af Grant Thornton.

 

Revision, erklæringsarbejde og rådgivning

Formålet med aktiviteten er at gennemføre den revision eller rådgivning, som kunden har bestilt.

Behandlingen sker med hjemmel i GDPR artikel 6, stk. 1, litra b (kontrakt), GDPR artikel 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse) og Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.

Til det formål behandler vi firmanavn, adresse, CVR-nummer, arbejdstelefonnummer, arbejdsmail, virksomhedsform, koncern kundenummer, branchekode, erklæringstype, risikoklassificering og CPR-nummer.

Vi er forpligtede til at opbevare oplysninger omfattet af bogføringslovens § 12 og i 5 år efter udløb af indeværende regnskabsår, hvorefter oplysningerne slettes. Vi sletter løbende de personoplysninger, som ikke kan omfattes af loven. 

Grant Thornton overlader personoplysninger til databehandlere, som behandler personoplysninger på vegne af Grant Thornton.

Grant Thornton videregiver personoplysninger til følgende kategorier af modtagere: Offentlige myndigheder, såfremt dette er påkrævet i henhold til en retskendelse, stævning eller i henhold til andre lovkrav.

 

Rekruttering af nye medarbejdere

Formålet med behandlingen af disse personoplysninger er at finde den korrekte kandidat til stillinger i organisationen.

GDPR artikel 6, stk. 1 litra f (legitim interesse) anvendes, når vi modtager din ansøgning. GDPR artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke) anvendes, hvis vi ønsker at opbevare din ansøgning i en forlænget periode. GDPR artikel 6, stk. 1, litra b (kontrakt) anvendes, hvis vi når så langt, at vi ønsker at ansætte dig og ønsker at behandle dine oplysninger med henblik på at tilbyde dig en ansættelseskontrakt. 

Vi behandler almindelige personoplysninger under rekrutteringsprocessen; herunder navn, telefonnummer, adresse, uddannelsesmæssige oplysninger, erhvervserfaring og tidligere ansættelsessteder.

Vi opbevarer dine data op til 6 måneder efter ansættelse af de(n) endelige kandidat(er), eller 6 måneder efter du har modtaget vores afslag. Dog opbevarer vi dine oplysninger i op til 12 måneder efter vi har modtaget din ansøgning, hvis vi har modtaget dit samtykke til det. Vi sletter dine data, hvis du tilbagekalder dit samtykke, inden der er gået 12 måneder, efter vi har modtaget din ansøgning. 

Grant Thornton overlader personoplysninger til databehandlere, som behandler personoplysninger på vegne af Grant Thornton.

Grant Thornton videregiver personoplysninger til følgende kategorier af modtagere: Offentlige myndigheder, såfremt dette er påkrævet i henhold til en retskendelse, stævning eller i henhold til andre lovkrav.

 

Dine rettigheder som registreret

Når vi behandler personhenførbare oplysninger om dig, har du efter databeskyttelsesforordningens kapitel 3 en række rettigheder, du kan kræve af os som dataansvarlige for dine personoplysninger:

  • Retten til at tilbagetrække samtykke. Har du afgivet samtykke, kan du altid kontakte os for at høre om omfanget, og du kan også til enhver tid tilbagetrække et afgivet samtykke. Tilbagetrækning af samtykke berør dog ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Vi ophører med at behandle dine personoplysninger, hvis du tilbagetrækker dit samtykke, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet hjemmelsgrundlag. 
  • Retten til indsigt. Du har ret til at få bekræftelse på, om den dataansvarlige behandler dine personoplysninger, og i givet fald ret til at få udleveret de oplysninger, vi behandler om dig, herunder visse andre oplysninger.
  • Retten til berigtigelse. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig rettet.
  • Retten til sletning. Du har i visse tilfælde ret til at få dine personoplysninger slettet, inden tidspunktet for, at vi selv sletter dine oplysninger.
  • Retten til dataportabilitet. Du har ret til at få udleveret dine personoplysninger, som du har givet til os, i et maskinlæsbart format, og du har ret til at få transmitteret dine oplysninger til en anden dataansvarlig, hvis det er er teknisk muligt.
  • Retten til begrænsning af behandling. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.
  • Retten til at gøre indsigelse. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

 

Retten til at klage til Datatilsynet


Du har som registreret ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du mener, at vores virksomhed ikke lever op til vores forpligtelser efter databeskyttelsesforordningen.

Datatilsynet har følgende kontaktoplysninger:
Datatilsynet  
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon: 33 19 32 00

 

Privatlivspolitikken er opdateret den 18. marts 2024