Ansøgning, samtale og behandling af persondata

Din ansøgning modtager vi via vores rekrutteringssystem QuickApply (via Jobindex). Herfra får du automatisk en bekræftelse på, at vi har modtaget den. Vi gennemgår løbende ansøgninger, og herfra udvælger vi, hvem vi indkalder til samtale. Udvælgelsen sker på baggrund af dine kvalifikationer i forhold til den stilling, som du har søgt. Indkaldelsen til samtale sker via e-mail eller telefon.

Din ansøgning, øvrige dokumenter og ansøgningsdata ligger gemt i QuickApply-systemet, og vi registrerer ikke dine oplysninger elektronisk herudover. Indkaldes du til samtale, udfyldes i forbindelse hermed et fysisk interviewskema med dine grundlæggende oplysninger, som du selv har givet os i forbindelse med din ansøgning, og herudover resume af samtalen/dine uddybende bemærkninger til din ansøgning og de spørgsmål som vi stiller.

Når en ansøgningsproces er ovre, sletter QuickApply automatisk ansøgninger mv. fra kandidater, som vi desværre har måttet give et afslag. Eventuelt interviewskema osv. vil blive makuleret, medmindre vi har fået dit skriftlige samtykke til at gemme dine oplysninger i vores jobbank.
 

Modtagelse af ansøgninger pr. mail via anden elektronisk postkasse

Vi henstiller til at du sender din ansøgning direkte til job@dk.gt.com eller via et rekrutteringssystem. Modtages ansøgning m.v. via anden elektronisk postkasse, videresendes denne manuelt til job@dk.gt.com, og slettes efterfølgende fra den elektroniske postkasse (både ind- og udbakke), der modtog ansøgningen.

Når en ansøgningsproces er ovre, sletter vi mails med ansøgninger mv. fra kandidater, som vi desværre har måttet give et afslag. Eventuelt interviewskema osv. vil blive makuleret, medmindre vi har fået dit skriftlige samtykke til at gemme dine oplysninger i vores jobbank.


Modtagelse af ansøgninger pr. brev

Når vi modtager din ansøgning, får du en bekræftelse på, at vi har modtaget den. Vi gennemgår løbende ansøgninger, og herfra udvælger vi, hvem vi indkalder til samtale. Udvælgelsen sker på baggrund af dine kvalifikationer i forhold til den stilling, som du har søgt. Indkaldelsen til samtale sker via e-mail eller telefon.

Din ansøgning m.v. ligger i en mappe dedikeret til den stilling, som du har søgt, og vi registrerer ikke dine oplysninger elektronisk. Indkaldes du til samtale, udfyldes i forbindelse hermed et fysisk interviewskema med dine grundlæggende oplysninger, som du selv har givet os i forbindelse med din ansøgning, og herudover resume af samtalen/dine uddybende bemærkninger til din ansøgning og de spørgsmål som vi stiller.

Når en ansøgningsproces er ovre, vil ansøgninger, cv m.v. samt eventuelt interviewskema fra ansøgere som vi desværre har måttet give et afslag, blive makuleret, medmindre vi har fået dit skriftlige samtykke til at gemme dine oplysninger i vores jobbank.


Udvælgelse af kandidater

Det, vi kigger efter i din ansøgning, er en kombination af faglighed og personlighed. Derfor ser vi naturligvis på dine tidligere erfaringer fra job og eventuelle studiejob, hvordan du formulerer dig, og endelig vægter vi også, at dine karakterer ligger i den gode ende af skalaen.

 

Når du skriver en ansøgning til os, forventer vi, at du:

  • Fortæller, hvorfor du gerne vil arbejde for os, dvs. din motivation for din ansøgning
  • Fortæller, hvilke relevante kompetencer du har, herunder hvad du som person byder ind med til vores organisation – både personligt og fagligt
  • Skriv tydeligt, hvilken stilling du søger og på hvilket kontor (vi har kontorer i hele landet). 
  • Det er altid en god idé, at besøge vores hjemmeside og LinkedIn profil.


Første interview

Indkaldes du til samtale, anbefaler vi, at du forinden har gjort det klart, hvad et godt job betyder for dig i forhold til opgaver, arbejdsforhold og arbejdskultur, og at du har forberedt nogle spørgsmål omkring jobbet, organisationen og forretningen. Endvidere skal du medbringe din straffeattest - hvis du bliver ansat hos os, skal vi i relation til hvidvasklovgivningen arkivere attesten.

Vi noterer nogle af de oplysninger, som kommer frem under samtalen/samtalerne. Det er kun de oplysninger, der er relevante, som vi benytter ved vurderingen af, om du skal tilbydes en stilling. 

Til samtalen taler vi både om dine faglige og personlige kvalifikationer og kompetencer, og får afstemt vores gensidige forventninger. Det er vigtigt for os, at den person, der bliver ansat, både vil være en del af forretningen, opgaverne og det sociale liv i GT.

I nogle tilfælde vil du skulle igennem en problemløsningstest. Testen bruges til at give os et indblik i hvordan du arbejder under tidspres, giver os en idé om din arbejdsstil og dit potentiale for at udvikle dig. Testen vil aldrig stå alene, men indgå i det samlede grundlag for udvælgelsen af den rette kandidat til stillingen. 

Efter samtalen vurderes det samlede indtryk; ansøgning, interview og evt. test.

Hvis vi gerne vil søge oplysninger om dig hos din nuværende eller tidligere arbejdsgiver via referenceindhentning, spørger vi dig om samtykke hertil først. Hvis ikke du giver samtykke, indhenter vi ikke referenceoplysninger. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du ikke samtykker til, at vi kan indhente referenceoplysninger, eller ikke kan klarlægge årsagen hertil, kan det betyde, at du får afslag på din ansøgning.

Vi vil altid give dig en hurtig tilbagemelding efter interviewet – men i tilfælde af mange kandidater og samtaler, kan der gå op til 2 uger.

Har du i mellemtiden yderligere spørgsmål, som du efterfølgende er kommet i tanke om, er du velkommen til at kontakte os.

Det er vigtigt at huske, at en samtale er en gensidig præsentation af både kandidat og virksomhed, og hvis du efter samtalen vil trække dig fra ansøgerfeltet, håber vi, at du hurtigt giver os meddelelse herom.


Andet interview

Indkaldes du til 2. samtale, vil du her møde lederen fra den afdeling, der skal ansættes til.

Igen skal du være forberedt, og være klar på endnu en præsentation af dig og din motivation til at søge jobbet. 2. samtalen er også her, hvor du kan spørge ind til de ting, som du har tænkt over siden den første samtale.

Efter samtalen drøfter HR og den ansættende leder forløbet, og vurderes det herefter, at din profil matcher det vi søger, vil du blive kontaktet med tilbud om ansættelse.

Vi vil altid give dig en hurtig tilbagemelding efter interviewet – men i tilfælde af mange kandidater og samtaler, kan der gå op til 2 uger.

Hvis du ender med at blive ansat hos os, vil de oplysninger, som vi har modtaget og behandlet i forbindelse med rekrutteringsprocessen, blive opbevaret på personalesagen i henhold til vores retningslinjer herfor. 


Afslag

Når en ansøgningsproces er ovre, vil ansøgninger, cv m.v. samt eventuelt interviewskema fra ansøgere som vi desværre har måtte give et afslag, blive makuleret samt slettet fra elektroniske postkasser (både ind- og udbakker), med mindre, at vi efter skriftlig aftale med dig må gemme dine oplysninger i vores jobbank.
 

Persondata

Når du søger job hos Grant Thornton, skal du være opmærksom på, at vi som dataansvarlig registrerer og indsamler oplysninger om dig. I det følgende beskrives, hvordan vi behandler din ansøgning, og hvilke oplysninger vi indsamler, herunder hvilken praksis vi almindeligvis følger. 

Jf. ovenfor ligger din ansøgning m.v. i en elektronisk postkasse, og vi registrerer ikke dine oplysninger elektronisk herudover. Vores rekrutteringssystem lever op til alle krav vedrørende GDPR.

Når en ansøgningsproces er ovre, vil mails fra ansøgere, som vi desværre har måtte give et afslag, blive slettet, med mindre, at vi efter skriftlig aftale med dig må gemme dine oplysninger i vores jobbank.

Du har efter persondataloven nogle rettigheder i forbindelse med vores behandling af din ansøgning og dine personoplysninger, fordi dette i meget vidt omfang foregår elektronisk. 

Du har i den forbindelse ret til at: 

  • få at vide, at vi har samlet oplysninger om dig og gemt dem i vores it-system
  • få at vide, hvilke oplysninger om dig, vi har indsamlet og brugt i vores behandling af din ansøgning,
  • se oplysningerne, og bede om, at vi retter eller sletter oplysninger mv., hvis du mener de fx er forkerte.

Personoplysninger, der indsamles som led i rekrutteringsprocessen, vil blive behandlet med den fornødne sikkerhed og fortrolighed, og oplysningerne vil alene være tilgængelige for et begrænset antal medarbejdere, for hvem adgangen til personoplysningerne er nødvendig og relevant, herunder eventuelle kommende ledere samt HR. 

Du kan læse mere om persondataloven og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål inden du ansøger eller undervejs i processen, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os. Vi glæder os til at modtage din ansøgning og ønsker dig held og lykke med processen.