Brug for ekstra hænder i bogholderiet?

Hos Grant Thornton giver vi dig en hjælpende hånd i bogholderiet. Enten fast, midlertidigt eller ved akut behov. Vores bogholder kan enten sidde hos jer eller fjernbogføre. Jeres individuelle behov og interne arbejdsgange afgør, hvilken løsning der er bedst for jer.

Vores bogholdere kender alle de mest udbredte regnskabsprogrammer og lønsystemer. Samtidig er de altid opdateret på den nyeste regnskabsmæssige lovgivning og viden – og kan trække på de øvrige kollegaer hos Grant Thornton ved behov. 

 

Derfor betaler det sig altid at holde regnskabet up-to-date

Når bogføringen er up-to-date, så skaber det et økonomisk overblik, hvilket sikrer det bedste beslutningsgrundlag for dine økonomiske dispositioner i virksomheden. Et opdateret regnskab giver desuden muligheden for at tage temperaturen på virksomhedens økonomi samt få en indikation af likviditet og cashflow i den nærmeste fremtid. Det betyder, at du kan træffe dine beslutninger på et mere sikkert og veloplyst grundlag.

Hos os er bogføringen altid opdateret og i orden. På den måde slipper du for stress og bekymringer i forbindelse med de mange forskellige indberetningsfrister og betalinger, der skal foretages til de offentlige myndigheder hen over regnskabsåret. Samtidig slipper du for dyre overarbejdstimer op til momsafregning og i forbindelse med årsafslutningen – og for grimme overraskelser i den forbindelse.


Manuel bogføring

Manuel bogføring er den velkendte form for bogføring, hvor bogholderen håndterer alle bilag og bogfører dem manuelt.

Det foregår oftest i virksomheden af enten en freelance eller fastansat bogholder, der udover selve bogføringen også står for lønbogholderiet og andre registrerings- og administrationsopgaver.

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med manuel bogføring. 

 

Skal vi digitalisere bogholderiet?

Vi kan også hjælpe jer med at indføre digitalt bogholderi. Det betyder et farvel til papirbilag og unødvendigt dobbeltarbejde og et goddag til nemmere, hurtigere og enklere arbejdsgange og et altid opdateret regnskab.

Vores store viden om digital bogføring sikrer dig mod opstartsvanskeligheder, fejlindkøb og giver både bogholderiet og virksomhedens øvrige medarbejdere en lettere hverdag uden tunge og tidskrævende administrative arbejdsgange.


Digital bogføring

Med digital bogføring slipper du for både papirbilag og alt det dobbeltarbejde, der tit er forbundet med manuel bogføring.

Kvitteringer fra køb på firmakort fotograferes med en app på mobilen, der automatisk opretter købet som et bilag i jeres ERP-system. Samtidig kan PDF-fakturaer modtaget på mail, videresendes direkte til regnskabsprogrammet via en særlig mailadresse. Derudover kan du også både modtage og udstede elektroniske fakturaer efter de gældende standarder.

Digital bogføring betyder også, at alle papirgange og øvrige manuelle arbejdsgange digitaliseres. Det vil sige, at alle oplysninger kun skal indtastes én gang. Derefter finder de selv frem til det sted i bogføringen, hvor oplysningerne skal bruges.

Med digital bogføring ligger alle bilag klar i regnskabsprogrammet, så bogholderen kun behøver at tage stilling til, hvordan de enkelte bilag skal konteres, når de skal bogføres. Derfor giver digital bogføring en lettere hverdag for både din bogholder og dine medarbejdere.

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig i gang med digital bogføring. 


Outsourcing af bogholderiet

Hos Grant Thornton sikrer vi, at dine regnskabstal løbende er opdaterede online – både de nuværende og de forventede tal for resten af året. Vi ved, at din tid er værdifuld, og derfor kan du trygt overlade regnskab, bogholderi og administration til os, så du kan fokusere på det, som er vigtigst for dig: din forretning. Vi skræddersyer en outsourcing-løsning til dig, som sikrer overblik over den nuværende og fremtidige økonomi. Derudover er vi en proaktiv sparringspartner i relation til forbedringer af økonomien.

Vores eksperter har stor erfaring med at udpege og anvende de mest tidsoptimale arbejdsmetoder uden at gå på kompromis med kvalitet og sikkerhed.

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig i gang med outsourcing af dit bogholderi.

Vores bogføringsydelser

Outsourcing af bogholderiet

Vi laver skræddersyede outsourcing-løsninger tilpasset din virksomheds specifikke behov.

Digital bogføring

Vi hjælper dig i gang med at indføre digital bogføring og skræddersyer den perfekte løsning til netop din virksomhed.

Manuel bogføring

Vi hjælper dig med bogføringen enten hos dig eller hos os - alt efter dit behov. Og du behøver ikke skifte regnskabsprogram - vi kender alle de gængse programmer.