I de seneste år er interessen for bæredygtighed vokset enormt. Et stigende antal investeringer baseres ikke længere blot på finansiel information men også på bæredygtighed og ESG-data. Og det kan vendes til en konkurrencefordel – frem for en omkostning.

Med det øgede fokus på klimaforandringer følger mere regulering og flere lovkrav. Din virksomhed vil blive mødt af stadigt flere forventninger og krav om en bæredygtig virksomhedsprofil fra kunder og samarbejdspartnere såvel som private forbrugere. Det er vigtigt, at man også som SMV’er forholder sig til, hvordan bæredygtighed bliver integreret i forretningen.

Vi forventer, at de nuværende krav til eksempelvis CSR-rapportering for børsnoterede virksomheder og store virksomheder med mere end 250 ansatte også vil ramme SMV-segmentet – i første omgang indirekte. Det betyder, at selvom din virksomhed (endnu) ikke er underlagt lovkrav eller regulering på området, så vil de store virksomheder i stigende grad stille krav til, at deres samarbejdspartnere efterlever selvsamme CSR-, ESG- og/eller bæredygtighedskrav. Det skyldes, at en stor virksomhed, som er underlagt disse skærpede krav, vil optimere hele sin forsyningskæde herefter. Helt specifikt kan det handle om at have de korrekte miljømærker og certificeringer så som FSC-mærkeordningen til træprodukter eller en kortlægning af virksomhedens CO2-aftryk.

Bæredygtighed handler om at fremtidssikre virksomheden

Virksomhedens bæredygtighedsprofil vil i fremtiden have en afgørende betydning for, hvorvidt reguleringer og lovkrav overholdes; at kunne efterleve kunder og samarbejdspartneres krav samt muligheden for at rejse kapital, tiltrække investorer og sikre virksomhedens vækst. Det vil samtidig være vigtigt at arbejde seriøst med bæredygtighed for at tiltrække og fastholde medarbejdere, som også i stigende grad efterspørger aktiv handling på området

Udover de stigende krav fra omverdenen er bæredygtighed basalt set også optimering. Tiltag på områder vil kunne minimere ressourcespild og reducere omkostninger på fx driftsforbrug. Og så gavner det både klimaet, miljøet og samfundet. Vi mener derfor, at der er mange gode grunde til at arbejde med at skabe en bæredygtig virksomhed.

Hos Grant Thornton tilbyder vi rådgivning om, hvordan virksomheder kan arbejde med bæredygtighed og ESG på en måde, som resulterer i konkurrencefordele frem for udgifter. Vores specialister bistår gerne i forbindelse med overvejelserne om, hvad der er relevant at fokusere på for den enkelte virksomhed, samt hvordan den praktiske og strategiske implementering kan ske.

 

ESG: Environmental, Social & Governance beskriver virksomhedens miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold. En ESG-rapport indeholder udvalgte nøgletal, som fx omfatter CO2-, energi eller vandforbrug (miljø/klima), kønsdiversitet og lønforskelle (sociale) samt bestyrelsens kønsdiversitet (ledelse) og inkluderes typisk i årsrapporten. ESG-rapportens formål er at skabe transparens og troværdighed ved at fremlægge nøgletal for miljø, klima, sociale forhold og selskabsledelse – nøgletallene udvælges efter relevans afhængigt af virksomhed og branche. Ikke-finansielle nøgletal (ESG-data) indgår i stigende grad i risikovurderinger foretaget af investorer.  

Office close to you

Stockholmsgade 45
2100 København Ø