Construction-industrien har afgørende betydning for vækst og beskæftigelse

Construction-industrien i Danmark omfatter ca. 53.000 virksomheder, både små og store, der beskæftiger sig med bygge- og anlæg samt de hertil knyttede ingeniører og arkitekter. Industrien er kendt for sin afgørende betydning for vækst og beskæftigelse i Danmark.

Construction har generelt haft en positiv udvikling i det seneste år, og byggeriet har oplevet ca. 8% fremgang i 2015/2016. Vores erfaring viser, at de 3 væsentligste udfordringer, som industrien generelt står overfor omfatter:

  • Tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft
  • Vedvarende og stigende effektiviseringskrav
  • Pleje af omdømme

 

Helhedsløsning for dig som ejer og leder af en construction-virksomhed

I Grant Thornton er construction en af de industrier, som vi har særlig fokus på og særlig erfaring med. Så meget, at vi har samlet en gruppe af skattemedarbejdere, rådgivere og revisorer, der har særligt fokus på at hjælpe denne industri.

Grant Thorntons Construction-gruppe omfatter medarbejdere med stor erfaring med rådgivning, skat, regnskab, risk management, IT og revision specifikt til bygge- og anlægsvirksomheder, ingeniører og arkitekter. Vi tilbyder rådgivning for dig som ejer og som leder af virksomheden. Vi sikrer branchetilpasset rådgivning og revision samt adgang til nyeste viden og analyser fra industrien.

Den kundeansvarlige partner tager sig tid til at lære dig og din virksomhed at kende, så vi kan tilpasse vores rådgivning og løsninger til dig og din virksomhed.

 

Rådgivning i construction spørgsmål

Et samarbejde med Grant Thornton giver dig tryghed i både store og små spørgsmål relateret til dig og din virksomhed. Vi hjælper med strukturering af din virksomhed og sparring omkring særlige brancheforhold og risk management. Vores industrigruppe er erfarne i håndteringen af særlige skatte- og momsmæssige problemstillinger.

 

Revision med fokus på construction

Med erfaring fra en lang række revisioner indenfor bygge- og anlægsbranchen og de hertil knyttede rådgivningsvirksomheder kan du være tryg ved vores revision. Denne fokuserer på risiciene i din virksomhed. En medarbejder fra Grant Thornton som er specialiseret i construction kan bidrage og give dig råd om en mere effektiv og lønsum virksomhedsdrift og sammenligne med din branches generelle udvikling.

 

Vores branchegruppe hjælper dig med:

  • Kvalificeret og fagspecifik rådgivning om strukturering, moms og skat
  • Risiko- og lønsomhedsfokuseret revisionsløsning til bygge- og anlægsvirksomheder, arkitekter og ingeniører
  • Adgang til nyeste viden og analyser fra hele industrien.