Gode muligheder for uddannelse og dygtiggørelse

Hos Grant Thornton tilbyder vi mange muligheder for uddannelse:

GT Akademi I – Traineeprogram

Vi uddanner og underviser trainees, som ønsker at blive revisorer. Som trainee har du ofte en baggrund fra HHX, som financial controller, finansøkonom eller lignende, og du kan herfra bygge videre på din karriere hos os.

Trainees følger GT Akademi I, som er vores egen interne uddannelse. Her undervises der i blandt andet regnskabets opbygning, revisionsprocesser og -mål samt person- og virksomhedsskat. Derudover tilbydes tilvalgsfaget Virksomhedsskatteordningen/VSO.

Forløbet er opbygget af 8 moduler fordelt på hver 2-3 dage. Hvert modul afsluttes med en test, og når alle moduler er bestået, udstedes et kursusbevis for gennemført uddannelse. Sideløbende arbejder man i praksis med de samme emner i afdelingen.

Som trainee tilknyttes du en mentor, som støtter og vejleder dig i dine daglige opgaver, og sørger for, at du løbende får nye opgaver i takt med, at du udvikler dine faglige kompetencer. Herudover sørger din mentor for, at du integreres i det sociale miljø i Grant Thornton. Læs mere om mentorforløbet længere nede på siden.

Læs mere om vores traineeforløb.

 

HD 1. del og HD 2. del (RE/FIR)

Denne uddannelse giver en dybere forståelse af erhvervsøkonomiske problemstillinger, hvor teori kobles til praksis i de daglige opgaver. Du opnår kendskab til samfundsøkonomi, juridiske rammer, indsigt i dataanalyse og metoder til løsning af daglige problemstillinger samt specialiseret viden inden for bl.a. strategi, markedsledelse, innovation, offentlig økonomi og erhvervsret.

Uddannelsen er tilrettelagt som et deltidsstudium over 2 x 2 år. På HD 2. del indgår, udover de obligatoriske fag, også 2 valgfag, hvor du kan fordybe dig inden for en række fagområder. Uddannelsen løber over 13-15 uger i de enkelte semestre.

Grant Thornton dækker 300 timer for et normalt HD-forløb på 4 år, dog max. 75 timer pr. kalenderår inkl. eksamen, forberedelse og evt. transport.

Bemærk, at hvis du har en finansøkonom-uddannelse eller tilsvarende, kræves det, at du har mindst 2 års relevant erhvervserfaring, før du kan blive optaget på HD 2. del.

 

Cand.merc.aud. og cand.merc.fir.

Studiet giver blandt andet en forståelse af den teoretiske baggrund for praksis inden for: 

 • Regnskabsmæssig rapportering og revision
 • Skatteretlige opgørelser og erhvervsretlige problemstillinger
 • Jura; med fokus på at forstå baggrunden for revisors handlinger og kunne reflektere kritisk over praksis.

Derudover bliver du klogere på, hvordan du som revisor skal interagere med kunden – både i forhold til den praktiske gennemførelse af en revision og de etiske aspekter. 

Grant Thornton dækker 750 timer for et normalt CMA-forløb på 4 år, dog max. 200 timer pr. kalenderår inkl. hovedopgave, eksamen, forberedelse og evt. transport. 

 

SR Akademiet

SR Akademi er et 2-årigt forløb, som træner og forbereder de medarbejdere, der ønsker at gå hele vejen og blive statsautoriseret revisor. Forløbet består af både forelæsninger, opgaveløsning, mundtlige og skriftlige prøveeksamener samt coaching.

Adgangskravet for at deltage i SR Akademiet er en cand.merc.aud. og praktisk erfaring.

Grant Thornton dækker ca. 266 timer til SR Akademiet, og medarbejderen skal beregne et egetforbrug på minimum 80 timer alene til kurser/seminarer. Herudover skal medarbejderen beregne et ukendt antal timer til forberedelse mv.

SR Akademiet udbydes af FSR.

Obligatorisk internt forløb som supplement til SR-studiet
Som supplement til forløbet gennem FSR/RGD, følger man i Grant Thornton et parallelt internt forløb sammen med andre SR-studerende fra vores kontorer rundt om i landet.

Målet med forløbet er at give den enkelte studerende det bedst mulige udgangspunkt og konkrete værktøjer til at bestå SR-eksamen. Samtidig opbygger de SR-studerende et stort – både fagligt og personligt – netværk på tværs af Grant Thornton, hvilket vil være med til at styrke Grant Thornton fremadrettet.


GT Mentor

GT Mentor er udviklet som et supplement til GT Akademi I – traineeforløbet. Alle trainees tilknyttes en mentor, som støtter og vejleder dem i deres daglige opgaver og hjælper dem med at blive integreret i det sociale miljø. Ønsker du at blive mentor for nye medarbejdere, kan du kontakte HR-afdelingen.

Målsætning for mentorforløbet:

 • Fagligt: sparring og læring
 • Socialt: introduktion og netværk
 • Kulturelt: normer og regler


GT Akademi II – Grundlæggende Leder

Når du når cand.merc.aud.-niveau, kan du indstilles til GT Akademi II – Grundlæggende Leder. Her er der fokus på den enkelte og dennes eventuelt kommende rolle som leder i Grant Thornton.

Målet med uddannelsen Grundlæggende Leder er at inspirere og motivere deltagerne gennem en attraktiv og spændende udviklingsproces. Deltagerne bringer sig selv i spil i arbejdet med temaer som personlig udvikling, samarbejde, kommunikation og lederskab.

Når uddannelsen er gennemført, har deltageren: 

 • etableret personligt fokus og ansvarlighed i forhold til egen udvikling og lederskab
 • fået relevante værktøjer og træning i samtale, feedback og personlig udvikling
 • arbejdet med en individuel plan for udvikling både personligt og karrieremæssigt
 • styrket netværksrelationer i Grant Thornton og samarbejdskompetencer generelt.

Forløbet består af en introdag, 2x2 moduldage samt en afsluttende session.

 

GT Akademi III – Strategisk Salg

Har du en cand.merc.aud., er SR-studerende eller lignende, kan du indstilles til Uddannelsen GT Akademi III – Strategisk Salg. 

Formål med uddannelsen

 • Øge mersalg og muligheder over for bestående kunder/klienter.
 • Skabe nysalg via ambassadører, relationer, networking og LinkedIn som salgsværktøj.
 • Lære at tilpasse sin forberedelse og argumentation til kundernes profiler.


Temaer på uddannelsen

 • Muligheder overfor bestående kunder.
 • Nysalg.
 • Undgå kold canvas.
 • Networking.
 • Inspiration, forberedelse og gennemførelse af møder.
 • Forretningsforståelse.
 • Spørgeteknik; herunder afdækning af kundens situation, ønsker, udfordringer.
 • DiSC spotting – forstå din egen og kundens profil.

Forløbet kører over 5 moduler fordelt hen over efteråret og suppleres af en-til-en-sparring mellem modulerne.


GT International

Grant Thornton tilbyder flere internationale uddannelses- og udviklingsforløb med fokus på både faglig og personlig udvikling. Herunder finder du et udpluk af de internationale uddannelser, du har adgang til hos Grant Thornton:

 • Women in Leadership-seminar
 • ELP – Emerging Leaders Programe (kan tages i forlængelse af GT Akademi II – Grundlæggende Leder)
 • ALP – Avanced Leaders Program (for SR-uddannede)
 • SLP – Senior Leaders Program (for partnere)
 • Exceptional Coach Program – uddannelse som coach (man er forpligtet til at deltage som coach i ELP, ALP, SLP)
 • Løbende ad-hoc seminarer, kurser, forløb

Man indstilles til uddannelserne af den partner, man er tilknyttet.

ANSVAR, UDFORDRINGER, FLEKSIBILITET & FRIHED

Bliv en del af holdet