Fokus på forsyning, vedvarende energi, opstrøm og cleantech

Energy & Resources-virksomhederne i Danmark omfatter ca. 6.000 virksomheder, både små og store, der beskæftiger sig med energi, forsyning, cleantech og opstrøm. Virksomhederne har en meget vigtig betydning i samfundet.

Energy & Resources har generelt haft en positiv udvikling i de seneste år, hvor der er stor fokus på forsyning, vedvarende energi, opstrøm og cleantech. Vores erfaring viser, at der er en række væsentlige udfordringer, som brancherne generelt står overfor:

  • Vedvarende og stigende effektiviseringskrav
  • Stigende lov- og reguleringskrav fra det offentlige

 

Helhedsløsninger

Vi har i Grant Thornton en industrigruppe indenfor ”Energy & Resources”, som beskæftiger sig med følgende 4 områder:

  1. Opstrøm (olie og gas)
  2. Vedvarende energi (produktion af el ved sol og vind)
  3. Forsyning (elforsyning, vand og spildevand, varme og affald)
  4. Cleantech (ren teknologi)

Vi arbejder både i Danmark og internationalt med revision og rådgivning til alle størrelser af energivirksomheder. Vores referenceliste tæller en lang række forskellige virksomheder inden for energisektoren både i Danmark og på internationalt plan.

I Grant Thornton er Energy & Resources én af de industrier, som vi har særlig fokus på og erfaring med. Så meget, at vi har samlet en gruppe af rådgivere, revisorer og specialister, der har særligt fokus på at hjælpe denne industri.

Grant Thorntons Energy & Resources-gruppe omfatter medarbejdere med stor erfaring med revision, regnskab, skat, afgifter, risk management, IT, omstrukturering mm. specifikt til forsyningsvirksomheder, cleantech-virksomheder og virksomheder inden for vedvarende energi og opstrøm. Vi tilbyder rådgivning for dig som ejer og/eller leder af virksomheden. Vi sikrer branchetilpasset rådgivning og revision samt adgang til nyeste viden og analyser fra industrien.

Den kundeansvarlige partner tager sig tid til at lære dig og din virksomhed at kende, så vi kan tilpasse vores rådgivning og løsninger specifikt.

 

Rådgivning i Energy & Resources spørgsmål

Et samarbejde med Grant Thornton giver dig tryghed i både store og små spørgsmål relateret til dig og din virksomhed. Vi hjælper med strukturering af din virksomhed og sparring omkring særlige brancheforhold og rådgivning vedrørende afgifter. Vores industrigruppe er også erfarne i håndteringen af særlige skatte- og afgiftsmæssige problemstillinger.

 

Revision og rådgivning med både nationalt og internationalt fokus

Med erfaring fra en række revisioner inden for Energy & Resources kan du være tryg ved vores revision. Denne fokuserer på risiciene i din virksomhed. En medarbejder fra Grant Thornton som er specialiseret i Energy & Resources kan bidrage og give dig råd om en mere effektiv og lønsum virksomhedsdrift samt rådgive om bl.a. reguleringer, dækninger og afgifter.

Vi har internationalt en industrigruppe, som beskæftiger sig med Energy & Resources. Der er industrigrupper i 20 lande, som omsætter samlet for omkring 160 mio. USD pr. år indenfor Energy & Resources.


Vores branchegruppe hjælper dig med:

  • Kvalificeret og fagspecifik rådgivning om strukturering, moms og skat
  • Lønsomhedsfokuseret revisionsløsning til virksomheder inden for Energy & Resources
  • Adgang til nyeste viden og analyser for alle 4 områder inden for Energy & Resources
  • Internationale aktiviteter.