Whistleblowerpolitik

Grant Thornton ønsker at stå for en åben kultur med de højeste standarder for ærlighed og ansvarlighed, og vi opfordrer vores medarbejdere og andre interessenter til at sige fra, hvis de har bekymringer i relation hertil. Grant Thornton er i henhold til lovgivning og anden regulering forpligtet til at etablere en whistleblowerordning. I den sammenhæng har Grant Thornton en whistleblowerpolitik, der gælder for alle vores medarbejdere, uanset om de er lønnede, ulønnede, partnere eller ledelse i Grant Thornton. Politikken giver endvidere kunder, samarbejdspartnere, leverandører og andre interessenter adgang til at foretage indberetning til Whistleblowerordningen tillige via link her på vores hjemmeside.

I henhold til whistleblowerpolitikken er en medarbejder (eller andre relevante interessenter som specificeret i politikken) berettiget til at rejse problemstillingen eller afsløre oplysninger, der vedrører forseelser, ulovlig praksis eller uetisk adfærd - uden frygt for straf eller trussel om mindre gunstig behandling, diskrimination eller ulempe.

 

Sådan foretager du en indberetning

Indberetning til whistleblowerordningen medfører en advisering til Whistleblower Partners Screening Service (WPSS), der håndterer indberetninger, der modtaget online via online-portalen.