Real estate - Ejendomme og Ejendomsselskaber 

Grant Thornton udfører revision og rådgivning for et bredt udsnit af ejere af både danske og udenlandske ejendomme. Vores Real Estate-gruppe er sammensat af partnere,som alle har stort branchekendskab og med en løsningsorienteret tilgang til rollen som rådgiver og sparringspartner for jeres virksomhed/ejendom til håndtering af komplekse og krævende udfordringer. Gruppen har stor erfaring med rådgivning, skat, regnskab, finansiering, værdiansættelse og revision specifikt indenfor ejendomsbranchen.

 

Vi kan være med til at skabe din fremtid

Ejendomsmarkedet i Danmark består af mange hundrede tusinde ejendomme, som både anvendes til erhvervsmæssige formål, men også til andre formål, f.eks. bolig.

Ejerskabet af ejendomme i Danmark er kendetegnet ved en lang række forskelligartede ejerstrukturer. Vi servicerer derfor ejendomme med en meget varieret ejerstruktur, idet ejendomme drives i f.eks. personligt regi, i selskabsregi, som andelsboligforeninger/ejerforeninger, er fondsejet, ejes af et kommanditselskab eller lignende.

Det er vores erfaring, at branchens tre væsentligste udfordringer lige nu omfatter:

  • Momsforhold generelt dog særligt ved opførelse/køb af ejendomme samt ved salg heraf
  • Opnåelse af en hensigtsmæssig finansieringsstuktur
  • Værdiansættelse som investeringsejendomme til dagsværdi.

 

Helhedsløsning for dig som ejer eller ansvarlig for en ejendomsportefølje

I Grant Thornton er Real Estate en af de industrier, som vi har særlig fokus på, og også har særlig erfaring med. Så meget, at vi har samlet en særlig gruppe af skatte- og momsmedarbejdere, rådgivere og revisorer, der  har særligt fokus på at hjælpe denne branche.

Grant Thorntons Real Estate-gruppe omfatter medarbejdere med stor erfaring med rådgivning, skat, regnskab, finansiering, værdiansættelse og revision specifikt indenfor ejendomsbranchen. Vi tilbyder rådgivning for dig som ejer eller som ansvarlig for drift af ejendomme. Vi sikrer branchetilpasset rådgivning og revision, samt adgang til nyeste viden og analyser for branchen.

Hos Grant Thornton tager den kundeansvarlige partner sig tid til at lære dig og dine ejendomme at kende, så vi kan tilpasse vores rådgivning og løsninger til det du har behov for. Det kræver indgående kendskab at yde en optimal og professionel rådgivning.


Rådgivning omkring ejendomme

Et samarbejde med Grant Thornton giver dig tryghed i både store og små spørgsmål. Vores store branchekendskab gør os i stand til at hjælpe dig med tilrettelæggelse af en hensigtsmæssig ejerstruktur til håndtering af både selskabsretlige og finansielle problemstillinger, herunder eventuelle regnskabsmæssige, skattemæssige og momsmæssige udfordringer.


Revision med fokus på ejendomme

Med erfaring fra revision af en lang række ejendomme i Danmark og udlandet, kan du være tryg ved vores arbejde. Vi fokuserer på de områder, hvor risiciene for fejl er størst.

Vi er tilknyttet et internationalt samarbejde - Grant Thornton International -  hvorfra vi også kan trække på revisorer til løsning af revisionsopgaver af ejendomme i udlandet.

En medarbejder fra Grant Thornton, som er specialiseret i ejendomme, kan derfor bidrage med at give dig gode råd om en mere hensigtsmæssig og rentabel ejendomsdrift.


Vores Real Estate gruppe kan hjælpe dig med:

  • Kvalificeret og fagspecifik rådgivning om strukturering, finansiering, moms og skat
  • Gode råd og vejledning for en mere hensigtsmæssig og rentabel ejendomsdrift
  • Adgang til nyeste viden og analyser fra branchen
  • Rådgivning og deltagelse i processer omkring køb og salg af fast ejendom.