Transaction Advisory Services

Vores Transaction Advisory Services team yder rådgivning gennem hele transaktionsprocessen for mellemstore og større virksomheder samt ejerledede virksomheder.

 

Rådgivning i forbindelse med køb- eller salg af virksomheder

Vi yder rådgivning i forbindelse med køb af virksomheder ved indledende overvejelser om afgivelse bud, gennemgang af, og input til, hensigtserklæring og skattemæssig strukturering til finansiel og skattemæssig due dilligence samt aktieoverdragelsesaftaler. I forbindelse med processen omkring at gennemføre salg af virksomheder rådgiver vi ligeledes gennem processen fra salgsmodning, værdiansættelse, sælger due diligence samt skattestrukturering.

Vi tilpasser vores rådgivning til dine specifikke behov og fokuserer på de mest kritiske og væsentligste forhold i processen, med særlig fokus på de forhold som påvirker virksomhedens værdi og risici. Gennem vores rådgivning kan vi effektivt afdække de væsentligste risici og spørgsmål, som er topprioritet for gennemførelsen af transaktionen.

Vores rådgivning er baseret på aktiv involvering af erfarne partnere og medarbejdere, som giver hurtig adgang til kompetente erfaringer i forbindelse med afdækning af muligheder og risici. Vi lægger vægt på løbende dialog gennem hele processen, således negative overraskelser undgås sent i processen.

Gennem vores internationale tilstedeværelse i over 135 lande yder vi effektive og kompetente Transaction Advisory Services på tværs af landegrænser.