Gennemsigtighedsrapport


Nedenfor finder du seneste gennemsigtighedsrapport, som skal udarbejdes og offentliggøres af revisionsvirksomheder, der afgiver revisionspåtegninger på årsregnskaber mv. med interesse for offentligheden.

Rapporten indeholder følgende:

  • En beskrivelse af den juridiske struktur og ejerskabet.
  • En beskrivelse af revisionsvirksomhedens ledelsesstruktur.
  • Hvis revisionsvirksomheden tilhører et netværk, en beskrivelse af netværket og revisionsvirksomhedens retlige og strukturelle aftaler med netværket.
  • Oplysninger om grundlaget for partnernes vederlag.
  • En beskrivelse af revisionsvirksomhedens interne kvalitetsstyringssystem, herunder en angivelse af politikkerne for henholdsvis uafhængighed og efteruddannelse.

Læs gennemsigtighedsrapporten for 2022 her


Tidligere års gennemsigtighedsrapporter


Download gennemsigtighedsrapporten fra tidligere år herunder:

Gennemsigtighedsrapport 2021

Gennemsigtighedsrapport 2020

Gennemsigtighedsrapport 2019

Gennemsigtighedsrapport 2018