Grant Thorntons rolle som dataansvarlig og databehandler

Grant Thornton er dataansvarlig og databehandler for ydelserne herunder.

Ydelse Dataansvarlig Databehandler
Opstilling af regnskab med erklæring X  
Andet erklæringsarbejde X  
Skattemæssige opgørelser X  
Bogholderi   X
Lønadministration   X
Rådgivning X  


På denne side kan du få overblik over Grant Thorntons til enhver tid gældende databehandlere, som vi benytter som led i vores rolle som databehandler for vores kunder (dataansvarlig).

 

Oversigt over underdatabehandlere

Når Grant Thornton udfører bogføring eller lønadministration er vi databehandler. Herunder finder du oversigter over vores til enhver tid gældende underdatabehandlere.

Bogholderi

Navn CVR-nr. Adresse Beskrivelse af behandling
Microsoft Danmark ApS 13612870 Kanalvej 7, 2800 Kongens Lyngby Microsoft Office365 og Teams
CWI Denmark ApS (Caseware) 42839213 Ny Carlsberg Vej 80, 1799 København V Platform med digital løsning til regnskab og revision
Visma e-Conomic A/S 29403473 Gærtorvet 3, 1799 København V Hvis kunden benytter e-Conomic til bogholderi, benyttes denne underleverandør.
Visma Dinero ApS 34731543 Gærtorvet 3, 1799 København V Hvis kunden benytter Dinero til bogholderi, benyttes denne underleverandør.
Billy ApS 33239106 Vesterbrogade 1C, 6., 1620 København V Hvis kunden benytter Billy til bogholderi, benyttes denne underleverandør.

 

Lønadministration

Navn CVR-nr. Adresse Beskrivelse af behandling
Microsoft Danmark ApS 13612870 Kanalvej 7, 2800 Kongens Lyngby Microsoft Office365 og Teams
Epos Group A/S 39820242 Industriparken 27, 2750 Ballerup Hostet og servicet af Assets Insight, som de kobler op på via VPN.
Danske Lønsystemer A/S 15611472 Gydevang 46, 3450 Allerød Hvis kunden benytter Danløn til udbetaling af løn, benyttes denne underleverandør.
Visma Dataløn og ProLøn A/S 48117716 Gærtorvet 3, 1799 København V Hvis kunden benytter Dataløn eller ProLøn til udbetaling af løn, benyttes denne underleverandør.
Zenergy ApS 36409371 Vildroseparken 2, 3540 Lynge Hvis kunden benytter Zenergy til udbetaling af løn, benyttes denne underleverandør.

Senest opdateret 18. marts 2024

 

Tilsyn med Grant Thornton som databehandler

I GT’s standarddatabehandleraftale, som er tilgængelig, når vi har indgået en aftale om en ydelse, hvor vi er databehandler, fremgår det at: 

"Den dataansvarlige kan føre tilsyn med Grant Thornton efter en risikobaseret tilgang med afsæt i Datatilsynets tilsynskoncepter. De af Datatilsynets anbefalede tilsynskoncepter indeholder: 

  • Observation af databehandleren med intern log.
  • Skriftlig bekræftelse modtages fra underdatabehandleren om, at alle krav i aftalen med underdatabehandleren fortsat efterleves.
  • Indhentning af databehandlerens certificering.
  • Indhentning af databehandlerens ISAE 3000 og/eller ISAE 3402 erklæring.
  • Udsendelse af spørgeskema til underdatabehandleren som efterfølgende evalueres."

Når Grant Thornton agerer databehandler, vil det typisk være i situationer, hvor Grant Thornton udfører løn- eller bogholderimæssig assistance. Set ud fra et risikobillede på vegne af dataansvarlig, vurderer vi, at der ikke er høj risiko for det enkelte individ (person) i vores databehandling, og i dataansvarliges samlede risikobillede. 

Vi tager vores ansvar om at medvirke til dataansvarliges tilsyn meget alvorligt. Ud fra en risikobaseret tilgang på vegne af dataansvarlig, imødekommer vi dataansvarlig ved tilsynskoncept 1 og 2. Hvis dataansvarlig i sin risikovurdering anser det for nødvendigt med yderligere tilsyn, imødekommer og foreslår vi tilsynskoncept 5.