Et godt generationsskifte kræver grundig planlægning

Det er de færreste, der foretager mere end et enkelt generationsskifte i deres eller deres virksomheds levetid. Også selv om de selv har overtaget virksomheden ved et generationsskifte for mange år siden. På den tid er der sket masser af ændringer, du bør kende, før du træffer det rigtige valg.

Derfor er det vigtigt at vælge en god partner til at rådgive dig om generationsskiftet. Helst en, der allerede kender din virksomhed indgående – eller som evner at lære den af kende, så de kan give dig den bedste rådgivning. Og her kan Grant Thornton hjælpe dig.

 

Vælg det rigtige generationsskifte

Et generationsskifte kan foregå på mange forskellige måder. Hvilken måde, der er den rigtige for din virksomhed, afhænger af både selskabsformen, virksomhedens størrelse, og hvem der skal overtage den.

Men først og fremmest handler generationsskiftet om, at både du, som forlader virksomheden, og dem som tager over efter dig, får de bedst mulige vilkår for fremtiden.

Det kræver en rådgivningspartner, der både kender alle de juridiske, økonomiske og skattemæssige spidsfindigheder, og som kan favne både de virksomhedsmæssige og private aspekter af et generationsskifte.

Og det kan vi hos Grant Thornton!


 
Det sikre generationsskifte

Det bedste generationsskifte kræver planlægning i god tid og en pålidelig og erfaren partner, der kan hjælpe jer sikkert gennem processen. Derfor er det vigtigt, at du få taget snakken om at generationsskifte din virksomhed flere år før, selve skiftet rent faktisk skal finde sted.

Skattemæssigt forløber generationsskiftet over tre år. Men før I kommer så langt, er der helt andre og mere vigtige overvejelser og beslutninger, der skal være på plads.

 

Hvordan skal virksomheden gøres klar til generationsskifte?

Først er fremmest er det vigtigt, at du får gjort virksomheden ordentlig klar til generationsskifte. Er der f.eks. behov for nogle strukturændringer, til- eller fravalg af forretningsområder eller andre ting, der kræver tid at få implementeret og ført ud i livet?

Og hvem skal i det hele taget overtage virksomheden? Er det en søn eller datter, en eller flere af medarbejderne eller kunne en af dine samarbejdspartnere eller måske ligefrem konkurrenter være en værdig arvtager?

Det perfekte generationsskifte er en succes for begge parter. Både dig, som træder ud og den eller dem, der tager over efter dig. Du skal gerne stå tilbage med en pose penge, du kan leve videre for – og dem som tager over, skal gerne overtage en toptunet og økonomisk solid virksomhed, de nemt kan drive videre.

 

Få skabt den optimale køreplan for generationsskiftet

Planlægger du generationsskiftet i god tid, skaber du bedre vilkår for en optimal proces. På den måde får begge parter de bedste muligheder for at forberede sig til skiftet, ligesom man sikrer sig den mest skattegunstige overgang og færre bekymringer for medarbejdere eller forretningspartnere.

Det kræver en erfaren rådgivningspartner, der er godt inde i tingene, kender virksomheden indgående og er opdateret på alt det lovgivningsmæssige – og allervigtigst: Har prøvet det før!

Grant Thornton har stået for generationsskiftet hos utallige virksomheder– og vi kan også hjælpe din virksomhed sikkert gennem jeres generationsskifte.


 
Den rigtige selskabsform gør generationsskiftet nemmere

Skal generationsskiftet foregå så gnidningsløst som muligt, er det vigtigt, at din virksomhed drives som et selskab forud for generationsskiftet. F.eks. et ApS eller A/S . Derudover anbefaler vi, at både den sælgende og den overtagende part opretter hver sit holdingselskab.

På den måde bliver det holdingselskaberne, der foretager den egentlige handel af driftsselskabet. Fordelen ved det er, at holdingselskabet som udgangspunkt ikke beskattes af virksomhedssalget, sådan som du ville være blevet, hvis du havde solgt din virksomhed personligt.

 

Hvem der overtager, har stor betydning for generationsskiftet

Det er ikke helt lige meget, om du overdrager din virksomhed til et nært familiemedlem, en betroet medarbejder eller en konkurrent. Hvem du vælger, har især stor indflydelse på beskatningen, samt hvilken køreplan der skal vælges for generationsskiftet.

Vælger du et nærtstående familiemedlem eller en betroet medarbejder, giver de såkaldte successionsregler nogle skattemæssige fordele, der både gør det muligt at sælge virksomheden billigere, overdrage den helt eller delvist som gave eller med delvis finansiering af sælger i en kortere eller længere periode.

Relaterede kompetencer

Budgetter og prognoser

Læs mere om, hvad Grant Thornton kan hjælpe dig med økonomistyring og at finde frem til at den rette budgetmodel for din virksomhed.

Køb af virksomhed

En virksomhedshandel kan være en vanskelig proces, især hvis man aldrig har prøvet det før. Grant Thornton har mange års erfaring fra både små og store transaktioner og kan hjælpe dig gennem alle købsprocessens faser.

Opstart af virksomhed

Grant Thornton kan hjælpe dig med alt både før, under og efter stiftelsen. Vi udarbejder alle selskabsdokumenter, får godkendt selskabskapitalen, registreret dit selskab og evt. registreret for moms, arbejdsgiver eller import/eksport.

Rekonstruktion

Grant Thornton kan hjælpe og rådgive dig omkring alt det praktiske i forbindelse med en rekonstruktion.

Rekruttering

Grant Thornton kan hjælpe dig med din rekrutteringsproces, så du får større sikkerhed for at ansætte den rigtige person til stillingen.

Salg af virksomhed

Grant Thornton kan hjælpe dig gennem alle salgsprocessens faser, når du planlægger at sælge hele eller dele af din virksomhed.

Selskabsstruktur, omstrukturering og virksomhedsomdannelse

Grant Thornton kan hjælpe og rådgive dig omkring hele processen, hvis du har behov for at omstrukturere eller omdanne din virksomhed.

Strategisk udvikling og forretningsplaner

Grant Thornton kan hjælpe og rådgive dig omkring den strategiske udvikling af din virksomhed enten ved hjælp af personlig rådgivning eller ved at deltage i dit advisory board.