Væsentlige råd og overvejelser ved virksomhedshandel 

En virksomhedshandel kan være en vanskelig proces, især hvis man aldrig har prøvet det før. I forbindelse med køb af virksomhed er forhandlingsperioden særdeles følsom. Udover virksomhedens pris er der mange personlige aspekter i spil. Der skal ikke mange fejltrin til, før det kan gå galt. Det er derfor vigtigt at sikre sig den rette rådgiver.

Grant Thornton har mange års erfaring fra både små og store transaktioner. Vi ser det som vores opgave at holde købsprocessen på sporet, og vores ekspertteams løser alt omkring virksomhedshandlen hurtigt, professionelt og effektivt.

 

Strategiske overvejelser

Når man overvejer at købe en virksomhed, kan man aldrig med sikkerhed vide, hvad fremtiden bringer. Derfor værdiansættes der primært efter tidligere resultater. I den vurdering er det afgørende med en grundig analyse, der kan ligge til grund for de historiske resultater og nøje undersøge, hvor stor sandsynligheden er for, at tendenserne kan opretholdes.

 

Værdiansættelse

Værdiansættelsen af en virksomhed, er i højere grad relateret til virksomhedens evne til at tjene penge end til egenkapitalen. Som køber bør man vurdere afkast imod den samlede kapitalbinding. Hvis du har behov for lån, er en velbeskrevet forretningsmodel med analyser af virksomheden og dens potentiale vigtige; herunder due diligence-dokumentation og en velunderbygget forretningsplan.

 

Overtagelsesmodeller

Det er ofte muligt at få sælger til at medfinansiere, via earn-out eller med kredit på købesummen. Sælgers medfinansiering kan aflaste risikoen ved virksomhedskøbet, og kan desuden styrke bankernes lyst til at låne penge til virksomhedskøbet, da det giver indtryk af, at sælger har tiltro til virksomheden.

 

Gør forarbejdet grundigt

Jo bedre forberedt, du er, desto mere succesfuldt kommer du igennem transaktionen. Uden et grundigt forarbejde kan investeringen gå tabt. Med en due diligence-gennemgang laver vi en analyse af virksomheden, dens forpligtelser, kontrakter og regnskaber – en slags ”tilstandsrapport”. Omfanget afhænger af virksomheden, men der bør altid søges kvalificeret hjælp til en due diligence-rapport.

Andre mulige overvejelser i salgsprocessen:

 • Muligheder for optimering af processer og omkostninger.
 • Eventuelt frasalg af dele af virksomheden efter overtagelse.
 • En ledelse og organisation, som kan og vil drive virksomheden.
 • Aktiver, samt størrelse og type af gæld der overtages.
 • Garantier og tilsikringer fra sælger til minimering af risici.
 • Skattemæssige konsekvenser af købet.
 • Information til samarbejdspartnere.
 • Uafsluttede sager, tvister eller andre skeletter i skabet.

Købsprocessens faser

 • 1-tal-ikon

  Strategiske overvejelser

  • Hvorfor overvejer du at købe?
  • Synergi mellem kunder, produkter og organisation
  • Finansiering
 • 2-tal-ikon

  Indledende forhandlinger

  • Forventningsafstemning
  • Prisindikation
  • Overtagelsesmodel

   

 • 3-tal-ikon

  Fortrolighedsaftale (NDA)

  • Udlevering af uddybende information
  • Værdiansættelse af synergier
  • Strategisk vurdering
 • 4-tal-ikon

  Hensigtserklæring

  • Bekræftelse af købsinteresse
  • Eksklusivitet på overtagelse for køber
  • Provisorisk enighed om betingelserne
 • 5 -tal-ikon

  Due diligence

  • Regnskabsmæssige og finansielle forhold
  • Juridiske forhold
  • Afrapportering fra revisor og advokat
 • 6-tal-ikon

  Endelig købsaftale

  • Forhandling af overtagelsespris og -model
  • Kunde- konkurrenceklausul for sælger
  • Garantikatalog
 • 7-tal-ikon

  Gennemførelse/closing

  • Berigtigelse af købesummen
  • Overførelse af ejerskab/ejerbog
  • Closing memorandum
 • 9-tal-ikon

  Opfølgning og integration

  • Registrering og opdateringer
  • Systemintegration
  • Organisatorisk integration/implementering af synergier

Relaterede kompetencer

Budgetter og prognoser

Læs mere om, hvad Grant Thornton kan hjælpe dig med økonomistyring og at finde frem til at den rette budgetmodel for din virksomhed.

Generationsskifte

Et generationsskifte kræver grundig planlægning. Grant Thornton kan hjælpe og rådgive dig omkring hele processen, så du kommer igennem generationsskiftet på bedst mulig måde.

Opstart af virksomhed

Grant Thornton kan hjælpe dig med alt både før, under og efter stiftelsen. Vi udarbejder alle selskabsdokumenter, får godkendt selskabskapitalen, registreret dit selskab og evt. registreret for moms, arbejdsgiver eller import/eksport.

Rekonstruktion

Grant Thornton kan hjælpe og rådgive dig omkring alt det praktiske i forbindelse med en rekonstruktion.

Rekruttering

Grant Thornton kan hjælpe dig med din rekrutteringsproces, så du får større sikkerhed for at ansætte den rigtige person til stillingen.

Salg af virksomhed

Grant Thornton kan hjælpe dig gennem alle salgsprocessens faser, når du planlægger at sælge hele eller dele af din virksomhed.

Selskabsstruktur, omstrukturering og virksomhedsomdannelse

Grant Thornton kan hjælpe og rådgive dig omkring hele processen, hvis du har behov for at omstrukturere eller omdanne din virksomhed.

Strategisk udvikling og forretningsplaner

Grant Thornton kan hjælpe og rådgive dig omkring den strategiske udvikling af din virksomhed enten ved hjælp af personlig rådgivning eller ved at deltage i dit advisory board.