Styrk virksomhedens image og spar tid

Grant Thornton kan hjælpe dig med en professionelt gennemført ansøgningsprocedure. Her får alle, der har søgt den opslåede stilling i din virksomhed, den samme personlige og positive behandling hele vejen gennem processen.

Det får dig og din virksomhed til at fremstå mere seriøst, og giver virksomheden et meget bedre image – også hos dem, vi desværre bliver nødt til at sende et afslag på deres ansøgning.

Samtidig reduceres dit tidsforbrug væsentligt i forbindelse med ansøgningsprocessen. Vi tager os af alle dem, der er interesserede i stillingen, og udvælger de mest egnede kandidater til dig. Du skal kun være med til jobsamtalen og udvælgelsen af den rigtige kandidat.

Det sparer ikke alene tid. Det giver også færre bekymringer og større sikkerhed for, at du valgte den rigtige til jobbet.

 

Sådan foregår rekrutteringsprocessen

Når Grant Thornton varetager jeres ansættelsesprocedure, får du et gennemprøvet og professionelt forløb for din nyansættelse. Processen skræddersyes til netop din virksomhed, men foregår oftest sådan her: 

  1. Vi lægger en plan: Sammen med dig lægger vi en plan for ansættelsesforløbet.
  2. Person- og kvalifikationskrav: Sammen definerer vi person- og kvalifikationskrav til stillingen.
  3. Vi udarbejder et annonceudkast: Vi udarbejder et professionelt annonceudkast til diverse medier.
  4. Vi håndterer ansøgningerne: Vi sørger for at gennemgå og besvare alle indkomne ansøgninger.
  5. Vi udvælger de rigtige kandidater: Baseret på kriterierne, udvælger og tester vi et antal kandidater.
  6. Vi indhenter referencer: Herefter indhenter vi referencer fra tidligere arbejdsgivere.
  7. Grundig kandidatrapport: Vi udarbejder en grundig kandidatrapport til brug ved samtaler.
  8. Vi giver et underbygget afslag: Vi sender et underbygget afslag til dem, der ikke kom i betragtning.
  9. Vi følger op efter 3 måneder: Vi følger op på ansættelsen efter de første 3 måneder.

 
Rekruttering efter gennemprøvet proces

Rekruttering gennem Grant Thornton foregår efter en gennemprøvet proces. Den sikrer ikke kun, at jeres nye medarbejder har de rigtige kvalifikationer. Hverdagen i din virksomhed handler nemlig ikke kun om, at faglighed og professionalisme er i orden.

Det handler i høj grad også om at skabe de bedste forudsætninger for et godt samarbejde mellem dine ansatte – og mellem den nytilkommende og eksisterende kunder. Derfor er det også vigtigt, at både personligheden og kemien, samt holdningerne til både din virksomhed og det, I arbejder med, passer til det image og den virksomhedskultur, du allerede har i virksomheden.

Derfor fokuserer vores rekrutteringsproces lige så meget på at afdække værdier og egenskaber hos mennesket bag, som den faglighed den enkelte ansøger kan dokumentere.

 

Få hjælp fra nogen, der allerede kender din virksomhed

Den bedste rekrutteringsproces kræver en grundig indsigt i både det, din virksomhed beskæftiger sig med og de kerneværdier og visioner, som virksomheden bygger på.

Kender vi ikke allerede din virksomhed indgående, fordi vi hjælper med jeres regnskab og revision, sørger vi for at afklare disse vigtige parametre, inden vi sætter gang i ansættelsesforløbet.

På den måde kan vi nøje teste og udvælge de helt rigtige kandidater på den helt rigtige måde. Det sikrer dig, at du kun får de bedst egnede ansøgere til samtale – og derfor har større sikkerhed for at ansætte den rigtige til jobbet.

Relaterede kompetencer

Budgetter og prognoser

Læs mere om, hvad Grant Thornton kan hjælpe dig med økonomistyring og at finde frem til at den rette budgetmodel for din virksomhed.

Generationsskifte

Et generationsskifte kræver grundig planlægning. Grant Thornton kan hjælpe og rådgive dig omkring hele processen, så du kommer igennem generationsskiftet på bedst mulig måde.

Køb af virksomhed

En virksomhedshandel kan være en vanskelig proces, især hvis man aldrig har prøvet det før. Grant Thornton har mange års erfaring fra både små og store transaktioner og kan hjælpe dig gennem alle købsprocessens faser.

Opstart af virksomhed

Grant Thornton kan hjælpe dig med alt både før, under og efter stiftelsen. Vi udarbejder alle selskabsdokumenter, får godkendt selskabskapitalen, registreret dit selskab og evt. registreret for moms, arbejdsgiver eller import/eksport.

Rekonstruktion

Grant Thornton kan hjælpe og rådgive dig omkring alt det praktiske i forbindelse med en rekonstruktion.

Salg af virksomhed

Grant Thornton kan hjælpe dig gennem alle salgsprocessens faser, når du planlægger at sælge hele eller dele af din virksomhed.

Selskabsstruktur, omstrukturering og virksomhedsomdannelse

Grant Thornton kan hjælpe og rådgive dig omkring hele processen, hvis du har behov for at omstrukturere eller omdanne din virksomhed.

Strategisk udvikling og forretningsplaner

Grant Thornton kan hjælpe og rådgive dig omkring den strategiske udvikling af din virksomhed enten ved hjælp af personlig rådgivning eller ved at deltage i dit advisory board.