En af de vigtigste fordele ved revisionen er, at du får en revisorerklæring på dit regnskab. Vi kan også give en række andre erklæringer, der dokumenterer, at I har orden i tingene inden for det pågældende område. Revision af en statsautoriseret revisor skaber tryghed omkring virksomhedens regnskab. Det betyder, at alt er gennemgået og fundet i orden efter regnskabslovgivningen.

Revisionen er ikke kun noget, du får foretaget for skattens skyld. Det giver også et meget mere professionelt billede af din virksomhed set med både myndigheders, bankers, investorers, samarbejdspartneres og andre interessenters øjne. Samtidig kan en revisorerklæring åbne døre for en nystartet virksomhed, for finansieringen af jeres næste virksomhed, nye tiltag og i alle andre sammenhænge, hvor der er brug for ekstra troværdighed.

Vi kan udstede erklæringer i alle tilfælde, hvor der er brug for uvildig revision og dokumentation for de faktiske forhold. Det gælder alt lige fra stiftelseserklæringer over omsætningserklæringer til erklæringer i forbindelse med selskabsovertagelser. Vi kan f.eks. udstede revisorerklæringer om:

  • Klientkonti: Dokumenterer at klientkontoen stemmer i forhold til klienternes indbetalinger.
  • Stiftelse af virksomhed: Erklæring om at virksomheden er stiftet korrekt i forhold til selskabslovgivningen.
  • Databehandling: Dokumenterer at virksomheden opbevarer data sikkert og korrekt i henhold til loven.
  • Omsætning: Dokumenterer at omsætningen er opgivet korrekt – f.eks. til banken.
  • Selskabsovertagelse: Dokumenterer alle relevante forhold ved selskabsovertagelser og frasalg.
  • Andre erklæringer: Kontakt os vedrørende alle andre former for erklæringer og påtegninger.

Både lokalt og internationalt bruger vi gennemarbejdede arbejdsmetoder og værktøjer, som er ajourførte i forhold til lovgivningen. Vi tilpasser dem til din virksomhed - uanset om du har en enkeltmands- eller børsnoteret virksomhed.

 

Lovpligtig eller frivillig revision - behøver jeg en revisor til at revidere vores regnskab?

Mange små virksomheder fravælger helt revision. På den måde risikerer de at snyde dem selv for vigtige fradrag, og mister den blåstempling, som en revisorerklæring er i årsregnskabet. En virksomhed kan fravælge revision af deres regnskab, hvis de i to på hinanden følgende regnskabsår ikke overskrider to af disse tre parametre på balancedagen:

  • Har en balancesum på max 4 mio. kr.
  • Har en nettoomsætning på under 8 mio. kr.
  • I gennemsnit ikke har haft over 12 heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret.

En nystiftet virksomhed kan ved stiftelsen fravælge revision. Det kræver dog, at virksomheden i det første regnskabsår ikke overskrider to af de ovennævnte grænser ved udløbet af første regnskabsår.

Selvom du har fravalgt revision af virksomhedens årsregnskab, er du dog stadig forpligtet til at indsende årsregnskabet rettidigt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Her vil du oftest alligevel have brug for et revisionsfirma til at udfærdige årsregnskabet. I hvert fald, hvis du vil sikre dig, at du får udnyttet alle fradragsmuligheder, afregnet moms og andre punktafgifter korrekt samt får afsluttet regnskabet korrekt og i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Men selvom flere virksomheder i dag helt kan fravælge revisoren, vælger mange at få revideret regnskabet alligevel. Det sender nemlig et klart signal til både myndigheder, kunder og samarbejdspartnere om, at her foregår tingene, som de skal. Det giver også ejerne ro i maven. Samtidig sparer revisionen oftest virksomheden penge, fordi de sørger for, at virksomheden udnytter alle fradrag, har bogført alting korrekt, og kun betaler den skat, den moms og de øvrige punktafgifter, som er nødvendig.

Relaterede kompetencer

Regnskab

Vi kan hjælpe dig med alle typer af regnskaber f.eks. årsregnskab, skatteregnskab, internt regnskab, koncernregnskab, formue- og indkomstopgørelse og projektregnskaber.