Hos Grant Thornton udarbejder vi naturligvis det traditionelle årsregnskab med tilhørende årsrapport til alle vores kunder, og ikke kun til dem som har revisionspligt. For selvom din selskabsform ikke kræver revision, skal du stadig aflevere et regnskab til Erhvervsstyrelsen, ligesom det skal fungere som dokumentation over for SKAT.

Som virksomhedsejer har du ansvaret for, at der bliver aflagt regnskab. Det hjælper vi gerne med, selv om du har fravalgt revision. Vi leverer det officielle årsregnskab og kan også hjælpe med at indberette de oplysninger, der skal angives til SKAT. Samtidig leverer vi også tit et internt regnskab i forbindelse med årsregnskabet. Det giver ledelsen et mere detaljeret indblik i, hvad der ligger til grund for årets resultat.

 

Mange andre former for regnskaber

Men et regnskab kan være meget andet end det traditionelle årsregnskab med ledelsesberetning. Vi hjælper også med at udarbejde f.eks. projektregnskaber i forbindelse med større interne projekter, som I har haft i virksomheden. Eller i forbindelse med deltagelse i EU-projekter eller andre projekter med offentlig støtte eller anden ekstern medfinansiering.

Tilsvarende kan vi også udarbejde formueopgørelser, specialregnskaber inden for forskellige sektorer samt balancer og regnskaber i forbindelse med selskabsomdannelse, rekonstruktioner eller generationsskifte.
Så uanset hvilket behov for regnskab, du har, har vi de kompetencer og ekspertiser der skal til for at kunne hjælpe dig. Vi hjælper gerne med f.eks.:

  • Årsregnskab med ledelsesberetning: Det traditionelle årsregnskab, der skal afleveres til Erhvervsstyrelsen.
  • Skatteregnskab: Et særligt bilag til selvangivelsen for større virksomheder og til intern brug i mindre virksomheder.
  • Internt regnskab: Giver et detaljeret overblik over baggrunden for virksomhedens årsresultat.
  • Koncernregnskaber: Regnskab for moderselskabet og for de driftsselskaber, der indgår i koncernen.
  • Regnskab for offentlig virksomhed: Vi udarbejder regnskaber, der lever op til kravene for offentlige virksomheder.
  • Sektorspecifikke regnskaber: Vi kan også udarbejde specialregnskaber inden for forskellige sektorer.
  • Formue- og indkomstopgørelse: Til brug i forbindelse med skatteregnskabet ved personligt ejede virksomheder.
  • Projektregnskaber: Regnskaber for projekter med EU- eller anden form for ekstern medfinansiering.
  • Andre former for regnskaber: Vi udarbejder også andre former for regnskaber – kontakt os med dit behov.

 

Alle selskabsformer skal aflevere regnskab

I dag er det kun ganske få selskabsformer, der har revisionspligt. Det betyder dog ikke, at alle selskabsformer ikke har pligt til at aflevere et årsregnskab til Erhvervsstyrelsen.

Det er ledelsens og i den sidste ende virksomhedens ejeres pligt og ansvar, at sørge for at det bliver gjort. Afleveres regnskabet ikke rettidigt til Erhvervsstyrelsen, kan du blive idømt dagbøder. I yderste konsekvens kan det manglende årsregnskab medføre, at selskabet tvangsopløses.

Relaterede kompetencer

Revision

En revisorerklæring er en blåstempling af dit regnskab. Grant Thornton kan hjælpe dig med alle typer af revisorerklæringer om fx. klientkonti, stiftelse af virksomhed og databehandling.