Nyhed

Hvilke pensionsmuligheder har man som selvstændig?

Pengeseddeler - featured
Som selvstændig har du ret til pension – uanset om du har ansatte i din virksomhed eller ej. Vi gennemgår her pensionsmuligheder for selvstændige, samt hvad du skal være opmærksom på, når du skal spare op til din pension.

Pension for selvstændige kaldes også erhvervspension for selvstændige erhvervsdrivende og giver dig blandt andet mulighed for at få lave omkostninger, så du kan opbygge en god opsparing. Som selvstændig erhvervsdrivende har du flere muligheder for at sikre dig selv og din alderdom gennem pension.

Ligesom alle andre har du som selvstændig ret til folkepension. Derudover har du også en række andre pensionsmuligheder:

  • Opsparing i egen virksomhed
  • ATP-pension (inkl. livsforsikring)
  • Individuel pensionsopsparing
  • Efterlønsordning via din A-kasse (med mulighed for at arbejde ved siden af)

Som selvstændig virker det måske mest logisk at spare op i virksomheden, da pengene på den måde kan give større afkast til brug i den daglige drift eller nye investeringer.

Der er dog visse skattemæssige fordele ved at indbetale til en pensionsopsparing løbende. For eksempel er skatten på afkastet af din pensionsopsparing lav. Du har også mulighed for større risikospredning ved at have forskellige opsparinger.

Har du haft en arbejdsmarkedspension gennem et tidligere job som lønmodtager? Så er det muligt, at du kan videreføre den som en individuel pension. Vi anbefaler, at du forhører dig om dine muligheder hos dit pensionsselskab eller din pensionskasse.

På PensionsInfo.dk kan du få et samlet overblik over alle dine pensioner og forsikringer.

 

Firmapensionsordning

Er du ejer eller medejer af et ApS eller A/S, kan du etablere en helt almindelig firmapensionsordning, hvor virksomheden hver måned indbetaler pension i forbindelse med lønudbetalingen. Der er flere fordele ved at gøre det på denne måde.

For det første fratrækkes selskabets egen indbetaling til pensionsopsparingen som driftsudgift i virksomheden. Det sænker selskabets overskud, og du slipper dermed for at betale selskabsskat af dette. Hvis du også selv bidrager til pensionsopsparingen, fratrækkes beløbet din bruttoløn, og herved bliver din skattepligtige indkomst lavere.

Derudover bliver din pensionsopsparing investeret og forrentet hos pensionsselskabet, hvor du kun betaler 15,3 % af afkastet i skat. Til sammenligning betaler du i et selskab 22 % af overskuddet i skat. Der er altså en væsentlig forskel.

 

Enkeltmandsvirksomhed

Driver du en enkeltmandsvirksomhed, er der forskellige typer af pension, som du kan indbetale til:

  • Ratepension: En pensionsopsparing, hvor pensionen bliver udbetalt i månedlige rater over en periode på mellem 10 og 30 år. Du kan få fradrag, når du indbetaler til ratepension. Som selvstændig kan du maksimalt indbetale 63.100 kr. (2024) til ratepension årligt.
  • Livsvarig alderspension: Denne pensionstype udbetales hver måned så længe, du lever, og du betaler personlig indkomstskat af udbetalingerne. Du kan indbetale op til 58.100 kr. (2024) og få fuldt fradrag for indbetalingen i samme indkomstår.
  • Aldersforsikring (engangsbeløb): En pensionsordning, hvor du hverken betaler skat eller afgift, når du går på pension og får pengene udbetalt, og du bliver ikke modregnet din folkepension. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke får fradrag for dine indbetalinger.

Derudover kan du som selvstændig årligt indbetale 30 % af din virksomheds regulerede overskud til en livsvarig alderspension og få fuldt fradrag for hele indskuddet. På den måde kan du lettere regulere indbetalingen år for år, da der hverken er noget minimum- eller maksimumbeløb, der skal indbetales.

Det betyder, at du ved mindre gode år kan indbetale mindre eller slet ingenting til din eksterne pensionsordning. Selvom du indbetaler 30 % af overskuddet til livsvarig alderspension, kan du samme år stadig indbetale op til 63.100 kr. (2024) til ratepension.

 

Ophørspension

Er du på vej på pension, og er du derfor i færd med at sælge din virksomhed, kan du bruge hele eller dele af din fortjeneste til pension og samtidig få fuldt fradrag for indbetalingen. Ophørspension giver nemlig selvstændige erhvervsdrivende mulighed for at anvende avancen fra et virksomhedssalg til en pensionsordning.

Du kan få fuldt fradrag for et indskud på pensionsordningen på op til 3.162.500 kr. (2024) i det år, hvor du sælger virksomheden. Det gælder både for selvstændige erhvervsdrivende, men også for hovedaktionærer (A/S) og hovedanpartshavere (ApS).

 

Få hjælp og rådgivning hos Grant Thornton

Som selvstændig er det en god idé at overveje en kombination af en ekstern pensionsordning og opsparing i virksomheden. På den måde kan du opnå skattemæssige fordele samt sikre større risikospredning.

Har du spørgsmål, eller er du i tvivl om hvilken type pensionsordning, der er den rigtige for dig? Kontakt os og hør, hvordan vores revisorer kan hjælpe dig.