Nyhed

Husk at betale restskat for 2023

Online betalingskort - 1200x500
På din årsopgørelse, som lå klar den 11. marts 2024, kan du se, om du skal have penge tilbage, eller om du skal betale restskat for 2023. Hvis du betaler restskat i god tid, kan du slippe for renter og procenttillæg. Her gennemgår vi, hvad restskat kan skyldes, og hvad du skal være opmærksom på for at slippe for at betale restskat næste år.

Hvorfor skal jeg betale restskat?

Hvis der er sket ændringer i dit liv, som du ikke har fået registreret i din forskudsopgørelse, kan du ende med at skulle betale restskat.

Der er mange faktorer i livet, som kan have indvirkning på din skat. Restskat kan f.eks. skyldes:

 • Der mangler et fradrag på din årsopgørelse, som du selv skal tilføje – for eksempel kørselsfradrag .
 • Du har købt ejerbolig i løbet af året, og ejendomsværdiskatten står ikke på din forskudsopgørelse.
 • Du har solgt din bolig eller omlagt dit boliglån og har derfor lavere renteudgifter på årsopgørelsen end forskudsopgørelsen.
 • Du har haft lavere indkomst eller er stoppet med at arbejde, og du har derfor et lavere beskæftigelsesfradrag på årsopgørelsen end forskudsopgørelse.
 • Du har brugt dit hovedkort dobbelt i en periode af året, hvor du har haft indtægt fra to forskellige kilder.
 • Du har indbetalt mindre til din private pension, end der står på din forskudsopgørelse.

Hvis du sammenligner din forskudsopgørelse og årsopgørelse for 2023, kan du ofte selv finde årsagen til, at du skal betale restskat.

 

Betal restskat i god tid og slip for renter og procenttillæg

Hvis du betaler din restskat i perioden 1. januar til 1. juli 2024, skal du betale en rente på 5,5 % regnet fra 1. januar til og med betalingsdagen. Du betaler mindre i renter, jo hurtigere du betaler – det kan altså godt betale sig at være ude i god tid.

Hvis du ikke betaler senest den 1. juli 2024, vil renten ikke længere være 5,5 %. I så fald indregner SKAT et procenttillæg på 7,5 % op til 23.972 kr. i din skat for 2025.

Har du restskat over 23.972 kr., opkræves skatten i op til 3 rater i løbet af august, september og oktober 2024. Du får besked i Digital Post før, du skal betale en rate. Vil du sikre, at beløbene betales automatisk, kan du tilmelde din restskat til betalingsservice. Derudover kan du betale din restskat her.

 

Undgå restskat næste år

Hvis du vil undgå at betale restskat i marts 2025, skal du sikre dig, at din forskudsopgørelse for 2024 er korrekt. Din forskudsopgørelse er nemlig det bedste bud på, hvordan din indkomst, dit fradrag og din skatteprocent vil se ud i det nye år.

Hvis der er sket større ændringer i dit liv, kan det derfor være nødvendigt at tilpasse forskudsopgørelsen løbende. Tilpasser du ikke din forskudsopgørelse løbende, kan du ende med enten at skulle have penge tilbage eller skulle betale restskat.

 

Husk at oplyse om indtægter og fradrag, der ikke registreres automatisk

I de fleste tilfælde vil årsopgørelsen fra start indeholde de væsentligste indtægter og fradrag. Det er dog vigtigt at oplyse om eventuelle yderligere indtægter og fradrag, som du har haft i årets løb, og som ikke registreres automatisk.

Eksempler på indtægter, der ikke registreres automatisk:

 • Udlejning af værelse eller bolig
 • Samkørsel og- eller udlejning af bil
 • Udførsel af opgaver (B-indkomst)
 • Renteindtægter af private lån mv.

Eksempler på fradrag, der ikke registreres automatisk:

 • Kørselsfradrag
 • Ægtefællebidrag
 • Børnebidrag
 • Renteudgifter af private lån mv.

 

Få hjælp og rådgivning hos Grant Thornton

Der er mange faktorer, som kan være årsag til, at du skal betale restskat. Det er en god idé at betale din restskat så hurtigt som muligt, så du kan slippe for renter og procenttillæg. Vil du undgå at betale restskat i marts 2025, skal du sikre dig, at din forskudsopgørelse for 2024 er korrekt.

Har du spørgsmål, eller har du brug for hjælp til restskat eller tilpasning af din forskudsopgørelse? Kontakt os og hør, hvordan vores revisorer kan hjælpe dig.