Publikation

Afskrivning på kunst

Normalt kan virksomheder ikke fratrække udgifter til køb af kunst, da kunstværkers værdi sædvanligvis ikke falder. Der findes dog i afskrivningsloven mulighed for afskrivning på kunst efter nogle særregler, der kun gælder for førstegangskøb af kunst.

Reglerne gælder kun for malerier, skulpturer, grafik, fotografisk kunst og lignende – altså såkaldte billedkunstneriske værker.

Udgifter til leje af kunst er ikke omfattet af nedenstående. Virksomheder, der lejer kunst for et tidsrum, vil som udgangspunkt kunne fratrække lejeudgifter som en driftsomkostning.

 

Reglerne for afskrivning på kunst
Kunstværket skal være et førstegangskøb, og skal være købt direkte af et galleri (via kommission) eller kunstneren selv. Dette gælder dog ikke kunst, der købes direkte hos en kunstner, som er nærtstående (familie eller lign.) med virksomhedens ejer.

Der skelnes mellem kunst, der stilles eller hænges op i virksomheden – og kunst, som er udsmykning af en bygning.

Hent publikationen og læs mere!