Nyhed

Beskatning af landbrugs- og skovejendomme

Landbrug-bygning featured
I de nyligt udkomne ejendomsvurderinger er der sket en ændring i kriterierne for, om en ejendom anses som en ejerbolig, landbrugs-, skovbrugs- eller erhvervsejendom. Hvis din ejendom har ændret kategori, kan det have betydelige økonomiske konsekvenser for dig som ejer. Reagere du i tide, har du dog mulighed for at fastholde den tidligere vurdering. Vi gennemgår de ændrede kriterier for beskatning af landbrugs- og skovejendomme samt den skattemæssige betydning af, at en ejendom ændrer kategori.

Ejendomskategorier og deres skattemæssige betydning

En ejendom placeres i en af følgende kategorier:

  • Ejerbolig
  • Landbrugsejendom
  • Skovbrugsejendom
  • Erhvervsejendom

Det er vigtigt, at ejendommens kategorisering svarer til den reelle anvendelse af ejendommen. Det har nemlig skattemæssig betydning, hvilken af disse kategorier, ejendommen placeres i.

Tidligere har ejendomsvurderingerne været baseret på mere objektive forhold som eksempelvis grundens størrelse. De nye vurderinger baseres på mere konkrete forhold på ejendommen.

Nedenfor gennemgår vi de forskellige skattemæssige konsekvenser, en ændring i kategorisering kan have for dig som ejer.

 

Ejendomsbeskatning

En ændring i kategorisering kan først og fremmest have betydning for ejendommens værdi. Dermed påvirker den også grundlaget for ejendomsværdiskat og grundskyld.

Den største ændring i kategorisering vil være for ejendomme, som går fra at være skov- eller landbrugsejendomme til at være ejerboliger eller erhvervsejendomme.

Hvis din ejendom er kategoriseret som landbrugs- eller skovejendom, og du har en bolig på grunden, betaler du to slags skatter:

  • Grundskyld for boligens grund, produktionsjorden og den øvrige jord – f.eks. ford med andet erhvervsmæssigt formål.
  • Ejendomsværdiskat for helårsboligen (som du bor i) og/eller et sommerhus med tilhørende grund.

Her skal du være opmærksom på, at skov- og landbrugsejendomme betaler grundskyld af en nedsat grundskyldspromille på 7, mens ejerboliger og erhvervsejendomme betaler en grundskyldspromille på 26. Det vil altså sige, at grundskylden i runde tal er 3,5 gange højere ved almindelige ejerboliger, end den er ved landejendomme.

Derudover betaler man ved landbrugsejendomme kun ejendomsværdiskat af selve boligens værdi. Ved ejerboliger betaler man grundskyld af hele ejendommens værdi – herunder også hele grunden. Ved erhvervsejendomme betaler man ikke ejendomsværdiskat, men derimod lejeværdi af egen bolig.

Hvis din ejendom går fra at være skov- eller landbrugsejendom til at være ejerbolig eller erhvervsejendom, har det altså væsentlig indvirkning på ejendomsbeskatningen.

 

Ejendomsavancebeskatning

Hvis din bolig går fra at være landbrugsejendom til ejerbolig, vil det også have betydning for beskatningen, hvis du sælger boligen.

Ejerboliger kan som udgangspunkt sælges uden skattepligt, mens det for landbrugs- og skovejendomme kun er selve boligen, der kan sælges skattefrit. Erhvervsejendomme er fortsat fuldt skattepligtige af avancen ved salg.

I visse tilfælde kan landbrugsejendomme på op til 10 hektar sælges skattefrit efter reglerne for ejerboliger. For disse landbrugsejendomme kan det muligvis være en fordel at fastholde kategoriseringen som landbrugsejendom. Det kan dog først fastlægges, om ejendommen reelt kan sælges skattefrit, når et reelt salg finder sted.

 

Overgangsordning for ejendomme, der ændrer kategori

Har du en ejendom, der går fra at være landbrugs- eller skovejendom til at være ejerbolig eller omvendt, har du mulighed for at fastholde den gamle kategorisering, indtil du sælger ejendommen. Du skal først vælge, om du vil benytte denne overgangsordning, når ejendommens kategorisering er afgjort.

Hvis ejendommens kategori ændres fra landbrugsejendom til erhvervsejendom, er overgangsordningen ikke en mulighed.

 

Er du uenig i kategoriseringen af din ejendom?

Hvis du er uenig i Vurderingsstyrelsens ændring af din ejendoms kategori, kan du gøre indsigelse mod afgørelsen.

Du har 15 dage til at gøre indsigelse fra den dag, du modtager brevet fra Vurderingsstyrelsen.

Det forventes, at de nye kriterier i mange tilfælde vil medføre en ny kategorisering af landbrugsejendomme, fordi denne kategori fremadrettet kun er forbeholdt ejendomme, hvor der foregår reel landbrugsdrift. Der skal altså være dyrkning af jord og/eller erhvervsmæssig husdyrproduktion i et vist omfang, for at en ejendom kan kategoriseres som landbrugsejendom.

En god del af de ejendomme, som har mellem 5 og 15 hektar jord, vil befinde sig på kanten mellem kategorierne landbrugs-/skovejendom eller ejerbolig. I disse situationer kan meget specifikke forhold ende med at blive udslagsgivende i vurderingen.

Som ejendomsejer er det derfor vigtigt, at du reagerer hurtigt, hvis du modtager et brev om ændring af din ejendomskategori fra Vurderingsstyrelsen. Dine oplysninger kan nemlig have betydning for en eventuel rekategorisering af din ejendom.

Du kan læse mere om skatter på landbrugs- og skovejendomme her.

 

Få hjælp og rådgivning hos Grant Thornton

Har din ejendom ændret kategori, kan det have betydelige økonomiske konsekvenser for dig som ejer. Det kan dog være muligt at fastholde den tidligere vurdering, hvis du reagerer hurtigt.

Har du spørgsmål, eller har du modtaget et brev fra Vurderingsstyrelsens omkring ændring af din ejendomskategori? Kontakt os og hør, hvordan vores revisorer kan hjælpe dig.