Nyhed

Reglerne for fradrag for donationer

Penge-lommeregner featured
Som virksomhed kan du få fradrag for gaver, bidrag og donationer til velgørende foreninger og institutioner, som er godkendt af Skattestyrelsen. Her gennemgår vi reglerne for fradrag for donationer til foreninger, og hvordan din virksomhed kan få fradrag for donationer.

Når du som virksomhed giver gaver, bidrag og donationer til velgørende foreninger og institutioner, kan du både få fradrag for engangsbeløb og visse løbende ydelser til godkendte institutioner og foreninger. Her gælder følgende regler:

  • Du kan få fradrag for op til 18.300 kr. i 2024 (17.700 kr. i 2023).
  • Fradragets værdi er ca. 26 % – hvis du giver 1000 kr., sparer du altså ca. 260 kr. i skat.
  • Du kan få fradrag for både små og store beløb.
  • Du får ikke fradrag for kontingenter og varekøb.

Bemærk også, at der ingen beløbsgrænse er for gaver til forskning. Hvis du giver gaver til forskning, får du altså også fradrag, når beløbet er højere end 18.300 kr. i 2024 (17.700 kr. i 2023).

For at du kan få fradrag, skal din donation gives til foreninger, fonde, institutioner mv., som er godkendt af Skattestyrelsen.

Se Skattestyrelsens liste over godkendte foreninger her.

 

Særlige regler for løbende donationer

Som virksomhed kan du indgå en aftale med en godkendt forening om, at du binder dig til at betale et fast beløb hvert år i 10 år. Beløbet kommer automatisk med på din forskuds- og årsopgørelse.

Ved en sådan aftale får du et fradrag på op til 15 % af din personlige indkomst – uanset størrelsen af din indkomst – med tillæg af din positive nettokapitalindkomst. 

For løbende donationer skal følgende betingelser opfyldes:

  • Aftalen skal løbe i mindst 10 år.
  • Foreningen skal være godkendt.
  • Aftalen skal være skriftlig.
  • Dit navn og CPR-nummer skal stå på aftalen.
  • Der må ikke være krav om modydelse.

Når du binder dig i 10 år, har du pligt til at betale det, som du og foreningen har aftalt. Foreningen kan retsforfølge dig for at få sin betaling. Gør de ikke det, kan Skattestyrelsen kræve, at du betaler den skat, som du har sparet ved at indgå aftalen.

 

Donation som reklameudgift

Hvis du kan dokumentere, at din virksomheds donation har karakter af en reklameudgift, kan du som hovedregel få fuldt fradrag for hele donationen efter de almindelige regler om fradrag for reklameudgifter .

Du skal dog være opmærksom på, at der skal være en afgrænsning i forbindelse med de private motiver, du har for at yde donationen. Derudover skal der også være en rimelig balance mellem donationens størrelse og den modydelse, du opnår gennem donationen i form af reklame, eksponering, publicity og imagepleje.

Det er op til din virksomhed at bedømme, om I kan fratrække beløbet som reklameudgift.

 

Hvordan får man sit fradrag?

Det er den godkendte forening, som skal indberette dit bidrag til Skattestyrelsen. Du skal altså ikke selv indberette gaver og bidrag på årsopgørelsen.

Hvis du har oplyst dit CPR-nummer til foreningen, får du automatisk dit fradrag. Er du i tvivl, om foreningen har dit CPR-nummer, anbefaler vi, at du kontakter foreningen.

 

Få hjælp og rådgivning hos Grant Thornton

Du kan få fradrag for både engangsbeløb og løbende ydelser, når du som virksomhed giver gaver, bidrag og donationer til velgørende foreninger og institutioner, som er godkendt af Skattestyrelsen.

Har du spørgsmål, eller har du brug for vejledning omkring fradrag for donationer? Kontakt os og hør, hvordan vores revisorer kan hjælpe dig.