Til brug i virksomhedens it-funktion, men mest af alt til brug af direktion og bestyrelse.

Vi har udviklet en række gængse og kvalitative fokusområder, som dels bygger på ISO 27002 men også CIS18.

Områderne er delt ind i tekniske, organisatoriske og kommercielle (kontrakter, vurdering af hvorvidt der er sammenhæng mellem ledelse/kundes forventninger og hvad der reelt kan præsteres af ”oppetid” mv.) – dvs. en mere holistisk tilgang og med beskrivelse af risici, prioritering og hvilke overordnede tiltag, der bør håndteres.

Vi har også mulighed for at dreje rapporteringen hen mod, at bestyrelsen kan benytte rapporten til efterfølgende opfølgninger, til årshjul, løbende tilsyn mv.