Som it-revisorer er vi den uvildige part i it due diligence gennemgang ved virksomhedskøb, -salg eller -overtagelse.

I processen ved køb og salg af virksomheder, foretages der en due diligence af bl.a. den finansielle og strategiske værdi af virksomheden.

Det er sædvanligt, at regnskaber og økonomi ses efter i sømmene ved en virksomhedsovertagelse, men hvordan vurderer man værdien af it-organisationen i en it-afhængig virksomhed? It due diligence er et væsentligt element ved køb eller salg af virksomheder.

Hvordan ved man, om rygraden i virksomheden – it-systemerne og den omkringliggende organisation – er stærk eller svag – og hvad værdien reelt set er i den?


En rapport over it-systemernes tilstand og fremtidsperspektiver

Som it-revisorer er vi den uvildige part i en sådan gennemgang ved virksomhedskøb, -salg eller -overtagelse. Vores detaljerede fagviden, fra det tekniske og det organisatoriske, gør, at vi ikke kun vurderer værdiansættelsen af hardwaren i virksomheden, vi vurderer mest af alt den forretningsmæssige værdi af systemerne.

Vores arbejde udmunder i en rapport, som kan danne grundlag for en beslutning om værdiansættelse, operationelle risici, fremtidig strategi for it-understøttelsen mv. I rapporten vil vi blandt andet vurdere følgende:

  • Hvor betryggende systemdesign og it-arkitektur grundlæggende er, herunder ift. best practise og evt. lovgivning
  • Organisation bag it-systemet, herunder hvorvidt der er funktions- eller nøglepersonsafhængighed
  • Driftsrutiner og dokumentation af systemet, herunder beredskabsplaner
  • Sikkerhed, fortrolighed og pålidelighed af data og it-systemer, herunder de implementerede foranstaltninger ift. cybersikkerhed
  • Økonomiske forpligtelser i forhold til det nuværende – og evt. fremtidige setup – herunder licens- og ressourcemæssige forhold ift. drift, vedligeholdelse og udviklingsplaner
  • Hvordan er skalérbarheden af systemet, således at virksomheden kan forøges, uden væsentlige komplikationer eller omkostninger i den forbindelse?
  • Licensmæssige aspekter – herunder forpligtelser og fremtidige behov
  • Leverance og afhængighed af underleverandører, herunder vores vurdering af kontraktuelle it-forhold.

Denne rapport vil tjene til at give et overblik over status og kvalitet af it-systemerne som de er nu, samt give en vurdering af de fremtidige udsigter ved it-systemet, såsom skalérbarhed, evt. forestående omkostninger, mv.

 

Hvordan forløber processen med it due diligence?

Efter et indledende møde, hvor vi fastlægger omfanget af gennemgangen, har vi brug for at mødes med den sælgende virksomheds ledelse og/eller it-ledelse. Vi får også brug for en række informationer og dokumenter, og vi skal ligeledes også bruge tid på at gennemgå it-systemer og -organisation.

I sidste fase udarbejdes rapporten, som herefter overleveres til vores kunde. Den vil indeholde vores konklusioner, observationer og anbefalinger for det videre forløb. I denne forbindelse vil vi gerne understrege, at vi udelukkende leverer uvildig rådgivning, vi sælger ikke software eller foretager praktisk implementering af it-løsninger.