ISO 27001 certificering og samarbejde med REVI-CERT

Vi hjælper med udarbejdelse af certificering omkring informationssikkerhed, hvor ISO 27001 er den mest anerkendte internationale standard.

Herunder konkret hjælp med risikovurderinger, udarbejdelse af informationssikkerhedspolitik, teste beredskab og vurdere ændringsstyringspolitikker (change management).

Fungerer som en art CISO as a service.