Der findes forskellige typer it-revisorerklæringer. Her fortæller vi om forskellen på ISAE 3000 og ISAE 3402.

Forskellige it-revisorerklæringer bruges til forskellige formål, og de kan dække alt fra et øjebliksbillede (point-in-time) til perioder på et års tid. Samtidig kan omfanget af erklæringerne variere – nogle erklæringer dækker hele it-brugen i en virksomhed, andre dækker et specifikt område, fx applikationssikkerhed, lovgivningsmæssige forhold (GDPR) eller fysiske forhold.

Der er efterhånden krav til indhentelse af revisorerklæringer i mange kontrakter mellem kunde og leverandør, når der er tale om en aftale om en art it-serviceleverance. Det ses både

  • i SKI-rammeaftaler,
  • i skabeloner til databehandleraftaler,
  • i samhandlen mellem kommuner, stat og private leverandører
  • når it-virksomheder vil levere studieadministrative it-systemer til skoler, idet der for disse systemer er krav om en ISAE 3402 og ISAE 3000 GDPR
  • når virksomheder skal tilsluttes bagvedliggende systemet bag NemID og MitID
  • når større virksomheder i deres standarder for kontrakter med leverandører har indbygget forhold om for leverandøren nødvendige it-revisorerklæringer

De tre mest udbredte erklæringstyper er ISAE 3000 og ISAE 3402. Fælles for dem alle er, at det er internationale erklæringsstandarder, som dermed også er gældende i udlandet.

ISAE 3000

En ISAE 3000-erklæring er en erklæring, der dækker en konkret arbejdshandling, eksempelvis databeskyttelsesforordningen (GDPR), outsourcing-bekendtgørelsen, NIS2, NSIS, NemID, SOC2, eller kontraktuelle forpligtelser overfor en bestemt kunde.

Det er altid kunden, der bestemmer omfanget/scopet for erklæringen. Er der tale om en erklæring, der skal omtale

I erklæringsforløbet tester vi det udvalgte område ved at forespørge, observere, inspicere eller genudføre en kkontrol, hvorefter vi – meget kort fortalt - giver en samlet konklusion på, hvorvidt kontrollerne har fungeret hos virksomheden.

Denne type erklæring kan afgives enten som et øjebliksbillede (type 1) eller for en bestemt periode – f.eks. et år (type 2).

I det senere år er det dette erklæringsformat, som benyttes, når en databehandler skal kunne vise sin GDPR compliance overfor sine kunder. Denne erklæringstype og formatet for denne, er udarbejdet af FSR – danske revisorer og Datatilsynet, og erklæringen kan afgives enten med høj grad af sikkerhed eller begrænset sikkerhed.

ISAE 3402-I og 3402-II

Den klassiske it-revisionserklæring
ISAE 3402 er en erklæring, hvor en lang række af kontrolområder og kontroller gennemgås, og den må betragtes som den klassiske it-revisionserklæring. ISAE 3402 standarden forholder sig til de relevante forretningsgange og dermed kontroller, omkring it-funktionen, som kan have indflydelse på den leverede serviceydelse fra en serviceleverandør. Altså leverandøren til den eller de kunder, som vil være modtager af en ISAE 3402 erklæring. Indholdet – eller scopet – af erklæringen vil være defineret af vores kunde. Typisk vil det være kontrolområder og kontroller fra ISO 27002, der tages udgangspunkt i. Dermed er scopet også særegent fra erklæring til erklæring, for hver virksomhed eller serviceleverance, er jo som bekendt forskellig.
Et øjebliksbillede
ISAE 3402 type 1 viser et øjebliksbillede, mens ISAE 3402 type 2 dækker en periode, typisk et år. ISAE 3402 erklæringen er dermed en erklæring, som afgives for virksomheder, som har kunder, der er forretningsmæssigt meget afhængige af, at den de enkelte kontrolområder hos leverandøren er defineret, virker – og, for en type-II erkæring – har virket i en periode.
Læs mere om ISAE 3402 erklæringen her