Er det første gang, at en virksomhed skal have en it-revisionserklæring uanset om der er tale om ISAE 3000 eller ISAE 3402, kan der både være et vis forståelsesmæssigt hensyn at tage, ligesom virksomheden alt andet lige skal være i en position til at kunne lade sig blive auditeret.

Vi kan facilitere forberedelsen hen mod ISAE erklæringsarbejdet for vores kunder. Vi fungerer som en art projektledere og mentorer i forhold til f.eks. valg af scope, til hvilket niveau noget skal dokumenteres, om de producerede materiale er tilstrækkeligt formalistisk osv. Vi kan levere råd og dåd, men det er vores kunde, der skal gøre sig klar til audit. Der er ingen skabeloner eller quick-fixes der kan løse opgaven, for ingen virksomheder og organisationer – eller produktudbud, er ens.

 

Vi har en struktureret proces, som starter med:

Scoping –> tidsplanlægning –> workshops –> iterativ review af materialer –> klarmelding til audit

 

Vi har assisteret mange hundrede virksomheder i disse forløb, og selvom alle virksomheder er forskellige, har vi en struktureret metode til at vores kunder når målet om at være klar til at blive auditeret.

Det er vigtigt, at vores kunde sætter tilstrækkeligt med tid af til forløbet. Vi anbefaler, at vores kunde udpeger en centralt placeret ledelsesperson til at være koordinator på opgaven, idet mange af valgene i processen kræver både forretningsmæssig forståelse, samt indsigt i produktudbuddet, kommercielle aftaler, samt mulighed for at beslutte og påvirke interne procedurer.

Mange af vores kunder efterspørger skrivehjælp og systemer til at understøtte processen. For os både i denne fase, men også i den senere auditeringsfase, er det underordnet, om der er et system til at understøtte kontroller. Men det kan være en god hjælp for vores kunder. Vi kender de fleste af de systemer, ligesom vi kender mange rådgivere, der kan assistere. Ofte består processen med at komme fra i gang med et forberedelsesforløb til en endelig revisorerklæring af, at vores kunde lader sig rådgive af andre, mens vi blot deltager kortvarigt i forløbet, for at sikre, at de rette valg tages, for senere at gå i gang med auditeringen hen mod enten ISAE 3000 GDPR eller ISAE 3402.