Artikel

Hvad er en whistleblowerordning?

Mennesker-på-gaden-skygger featured
En whistleblowerordning giver medarbejdere og eventuelt andre interessenter en kanal til at indberette mistanke om uregelmæssige eller ulovlige forhold i en virksomhed eller organisation. Vi gennemgår her, hvad en whisteblowerordning er, hvad ordningens formål er, og hvem der er omfattet af whistleblowerloven.

En whistleblowerordning er et redskab til anonymt og sikkert at indberette mistanke om uregelmæssige eller ulovlige aktiviteter inden for en virksomhed eller organisation.

Whistleblowerordningen er vedtaget for at sikre, at det er nemt og sikkert for medarbejdere, samarbejdspartnere og eventuelt andre interessenter at indberette lovovertrædelser i virksomheder og organisationer, og at der bliver fulgt op på disse indberetninger.

Ordningen styrker overholdelsen af reglerne inden for blandt andet:

 • Hvidvaskning af penge
 • Finansiering af terror
 • Produkt- og transportsikkerhed
 • Forbruger- og databeskyttelse
 • Miljøbeskyttelse

Whistleblowerordningen beskytter samtidig whistlebloweren – det vil sige personen, som indberetter og afslører de uregelmæssige eller ulovlige forhold i virksomheden eller organisationen.

Uden beskyttelsen kan whistleblowere blive udsat for repressalier som lønnedsættelse, ændring af arbejdstider, trusler om fyring eller ultimativt fyring. Whistleblowerordningen skal derfor etableres og styres på en måde, som sikrer, at whistleblowerens identitet forbliver fortrolig.

 

Formålet med en whistleblowerordning

Formålet med en whistleblowerordning er at sikre integritet og transparens i organisationer og virksomheder. Samtidig kan ordningen hjælpe med at løse interne problemstillinger og bidrage til at skabe tillid mellem medarbejderne og ledelsen.

En whistleblowerordning fungerer også forebyggende. Ved at afsløre interne problemer, før de eskalerer, kan ordningen forhindre, at virksomheden eller organisationen rammes af juridiske sanktioner, eller at dens omdømme lider skade. På den måde er ordningen altså til gavn for både medarbejderne og ledelsen på arbejdspladsen.

 

Hvad skal en whistleblowerordning indeholde?

En whistleblowerordning skal indeholde følgende:

 • En whistleblowerpolitik
 • En indberetningskanal (intern eller ekstern)
 • En procedure for håndtering af indberetninger

Derudover skal en intern whistleblowerordning opfylde følgende krav:

 • Ordningen skal muliggøre skriftlige og/eller mundtlige indberetninger.
 • Arbejdspladsen skal etablere en upartisk whistleblowerenhed, som skal modtage og behandle indberetninger.
 • Whistleblowerordningen skal som minimum være tilgængelig for arbejdspladsens medarbejdere.
 • Ordningen skal drives, etableres og udformes således, at den sikrer fortrolighed om identiteten på whistlebloweren samt eventuelle personer, som er nævnt i en indberetning.

 

Hvad er whistleblowerloven – og hvem er omfattet af den?

Whistleblowerloven blev implementeret i dansk ret i 2021 som følge af EU’s 2019-direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten.

Formålet med loven er at beskytte de personer, som indberetter overtrædelser eller potentielle overtrædelser af EU-retten, andre nationale lovovertrædelser og øvrige uregelmæssige forhold som f.eks. chikane.

Alle private virksomheder og offentlige arbejdspladser med mindst 50 ansatte er omfattet af whistleblowerloven og har derfor pligt til at etablere en intern whistleblowerordning.

 

For hjælp og rådgivning hos Grant Thornton

En whistleblowerordning er et redskab til at sikre, at det er nemt og sikkert for whistleblowere at indberette lovovertrædelser i virksomheder og organisationer, og at der bliver fulgt op på disse indberetninger.

Har du spørgsmål, eller har du brug for hjælp angående din virksomheds whistleblowerordning? Kontakt os og hør, hvordan vores revisorer kan hjælpe dig.