Proaktiv skatte- og momsrådgivning

Proaktiv og specialiseret skatte – og momsrådgivning giver dig sikkerhed for, at skatten ikke bliver højere, end den skal være og at du får de moms og afgifter retur som du er berettiget til.

Skatte- og afgiftsområdet er under stadig forandring, hvor der hele tiden skabes ny praksis og indføres nye komplicerede regler. Det kræver specialviden, som vi har hos Grant Thornton Danmark.

Skattemæssig rådgivning og planlægning sikrer dig, din virksomhed og dens ejere, samt dine medarbejdere, en optimal skattemæssig stilling.

Vi tilbyder desuden bistand i skattesager med skattemyndighederne, hvor du hos os får partner, der giver et seriøst modspil til myndighederne.

Vores store netværk af skatte- og afgiftsspecialister, sikrer dig en hurtig og effektiv rådgivning, både når det gælder danske og internationale forhold.

 

Vi rådgiver blandt andet inden for følgende områder:

 • Selskaber
 • Opgørelse af skattepligtig indkomst for aktie- og anpartsselskaber
 • Etablering af selskaber i Danmark og udlandet
 • Review af selvangivelser/skattepligtig indkomst
 • Strukturering af virksomheder, holdingselskaber
 • Partnerselskaber
 • Sambeskatning
 • Skatteplanlægning
 • Generationsskifte, køb/salg virksomheder
 • Skattemæssige afskrivninger og leasing
 • Skatteberegning og a conto skat
 • Personer
 • Personlige selvangivelser
 • Beskatning af investeringer
 • Arbejde i udlandet
 • Anvendelse af dobbeltbeskatningsaftaler
 • Køb/salg af boliger
 • Fritidsbolig i udlandet
 • Pensionsopsparing
 • Investeringer i udlandet
 • Ekspertbeskatning
 • Ind- og udstationering
 • Moms og afgifter

Moms og afgifter er sikkert en betydelig udgift for din virksomhed. Grant Thornton hjælper gerne med at optimere, så du ikke belastes med mere end korrekt opgjort afgift og moms.

 

Transaktioner over landegrænserne

Vi hjælper også med transaktioner over landegrænserne. Forskellene på behandling af moms, told og afgifter kan være stor, alt afhængig af, om du handler med EU-lande eller lande udenfor EU.