Nyhed

Betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag

Timeglas ur - featured
I 2023 udskød regeringen fristen for betaling af A-skat og AM-bidrag som en inflationshjælp, der skulle hjælpe kriseramte danske virksomheders likviditet. De udskudte frister for 2023 har indvirkning på visse betalingsfrister i 2024. Vi gennemgår fristerne for betaling af A-skat og AM-bidrag i 2024 for både små/mellemstore og store virksomheder.

Frister for indberetning og betaling af A-skat og AM-bidrag

Fristerne for at indberette og betale A-skat og AM-bidrag afhænger af, om din virksomhed eller organisation er registreret som en stor virksomhed eller lille/mellemstor virksomhed (SMV).

Her gælder følgende:

  • Stor virksomhed: Store virksomheder har et AM-bidrag på over 250.000 kr. og/eller A-skat på over 1 million kr. pr. år.
  • SMV: Små og mellemstore virksomheder har et AM-bidrag på under 250.000 kr. og/eller A-skat på under 1 million kr. pr. år.

Er du i tvivl, om din virksomhed er registreret som stor virksomhed eller SMV, kan du finde dit registreringsbevis i TastSelv Erhverv under Profil > Registreringsbevis.

Da Folketinget har udskudt de ordinære betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag i juli og august 2023, kan din virksomhed vælge at betale til den ordinære frist eller til den udskudte frist. Vælger du at betale til den ordinære frist, skal du dog manuelt ændre udbetalingsgrænsen på din skattekonto, for at pengene ikke automatisk udbetales til dig igen.

Vær også opmærksom på, at offentlige myndigheder som styrelser, kommuner og regioner generelt ikke er omfattet af de udskudte frister og derfor skal indberette og betale som hidtil.

Du finder indberetnings- og betalingsfristerne for store virksomheder og SMV’er i 2024 i tabellerne nedenfor.

Indberetnings- og betalingsfrister for store virksomheder 2024

Afregningsperiode Indberetningsfrist Betalingsfrist
Januar 2024 31. januar 2024 31. januar 2024
Februar 2024 29. februar 2024 29. februar 2024
August 2023
(udskudt betalingsfrist)
31. august 2023 29. februar 2024
Marts 2024 27. marts 2024 27. marts 2024
April 2024 30. april 2024 30. april 2024
Maj 2024 31. maj 2024 31. maj 2024
Juni 2024 28. juni 2024 28. juni 2024
Juli 2024 31. juli 2024 31. juli 2024
August 2024 30. august 2024 30. august 2024
September 2024 20. september 2024 20. september 2024
Oktober 2024 31. oktober 2024 31. oktober 2024
November 2024 29. november 2024 29. november 2024
December 2024 30. december 2024 30. december 2024

Kilde: SKAT

Indberetnings- og betalingsfrister for små og mellemstore virksomheder (SMV’er) 2024

Afregningsperiode Indberetningsfrist Betalingsfrist
December 2023 17. januar 2024 17. januar 2024
Januar 2024 12. februar 2024 12. februar 2024
Juli 2023
(udskudt betalingsfrist)
10. august 2023 12. februar 2024
Februar 2024 11. marts 2024 11. marts 2024
Marts 2024 10. april 2024 10. april 2024
April 2024 13. maj 2024 13. maj 2024
Maj 2024 10. juni 2024 10. juni 2024
Juni 2024 10. juli 2024 10. juli 2024
Juli 2024 12. august 2024 12. august 2024
August 2024 10. september 2024 10. september 2024
September 2024 10. oktober 2024 10. oktober 2024
Oktober 2024 11. november 2024 11. november 2024
November 2024 10. december 2024 10. december 2024
December 2024 17. januar 2025 17. januar 2025

Kilde: SKAT

 

Husk at tjekke dit lønsystem

Hvis du anvender et lønsystem til at varetage dine betalinger af A-skat og AM-bidrag, bør du undersøge, om lønsystemet også varetager betalingerne på de udskudte betalingsfrister, eller om du manuelt skal betale kildeskatten på den pågældende dato.

 

Få hjælp og rådgivning hos Grant Thornton

Dine frister for at indberette og betale A-skat og AM-bidrag i 2024 afhænger af, om din virksomhed eller organisation er registreret som en stor virksomhed eller lille/mellemstor virksomhed (SMV).

Har du spørgsmål, eller har du brug for hjælp til betaling af A-skat og AM-bidrag? Kontakt os og hør, hvordan vores revisorer kan hjælpe dig.