Artikel

Moms ved handel med virksomheder i EU

Eu flag featured
Når du handler med virksomheder i udlandet, gælder der forskellige regler alt efter, om du køber eller sælger varer og ydelser, og om du handler med virksomheder eller privatpersoner. Derfor er det vigtigt, at du har styr på reglerne omkring varehandel med virksomheder inden for EU - dem ser vi nærmere på i artiklen her.

Reglerne for moms ved handel med virksomheder inden for EU

Hvis du som dansk virksomhed handler med andre virksomheder inden for EU, gælder der forskellige regler alt efter, om du sælger eller køber varer og ydelser.

 

Salg af varer inden for EU

Når du sælger varer og ydelser til virksomheder i EU, skal du som udgangspunkt ikke opkræve dansk moms. Det er nemlig køberen, som skal beregne og betale moms i det EU-land, hvor vedkommende har sin virksomhed.

Du skal dog opfylde følgende betingelser for at kunne sælge varer uden at opkræve dansk moms:

  • Du skal kunne dokumentere, at varerne fysisk transporteres til et andet EU-land.
  • Salget skal ske til momsregistrerede virksomheder. Vil du undgå at opkræve dansk moms, er det derfor vigtigt, at du kontrollerer købers momsnummer.

Opfylder du ikke disse betingelser, skal du opkræve dansk moms af salget.

 

Køb af varer inden for EU

Når du køber varer og ydelser i et andet EU-land, skal du som køber selv beregne og betale dansk moms af købet. Du skal derfor føre særlige konti til momsregnskab og indberette oplysningerne om dine køb til SKAT.

Skat.dk kan du læse mere om moms ved salg af varer og ydelser til både virksomheder og private i EU. Her kan du også indberette EU-salg uden moms.

 

Salg til private inden for EU

Hvis du som virksomhed sælger varer og ydelser til private forbrugere og andre, som ikke er momsregistrerede i EU, skal du som udgangspunkt opkræve dansk moms. 

Sælger du varer og ydelser online til private i andre EU-lande, er salgene generelt omfattet af reglerne for fjernsalg. Det betyder, at du ikke skal opkræve dansk moms.

Her gælder der særregler. Først og fremmest skal momsen indberettes og betales i det EU-medlemsland, hvor det endelige forbrug sker. Derudover er der indført en fælles EU-beløbsgrænse på 10.000 euro pr. år. Grænsen omfatter din virksomheds samlede salg til andre EU-lande ud over dine salg i dit eget hjemland.

Beløbsgrænsen betyder, at du som virksomhed i EU skal betale moms i forbrugslandet, når dit samlede fjernsalg af varer og elektroniske ydelser – blandt andet teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester – til andre EU-lande samlet set overstiger 10.000 euro pr. år.

For at lette administrationen for danske virksomheder, har SKAT oprettet den frivillige ordning Moms One Stop Shop. Ordningen gør det muligt for dig at registrere din virksomhed i ét land og indberette og betale EU-moms dér. På den måde slipper du for at indberette og betale moms i alle de EU-lande, du sælger til.

 

Få hjælp og rådgivning hos Grant Thornton

Når du som virksomhed sælger varer og ydelser til virksomheder i EU, skal du som udgangspunkt ikke opkræve dansk moms. Sælger du derimod til private forbrugere eller andre, som ikke er momsregistrerede i EU, skal du som udgangspunkt opkræve dansk moms.

Har du spørgsmål, eller har du brug for hjælp til opkrævning af moms ved salg inden for EU? Kontakt os og hør, hvordan vores revisorer kan hjælpe dig.