Vores kontorer er i København og Hillerød, men vi har kunder i hele landet!

Vi håndterer både små og store regnskabs- og revisionsopgaver og er optaget af at sikre, at du får det bedste overblik over din økonomiske situation. Vi udarbejder dine påtegninger og erklæringer på årsrapporter, regnskaber og andre økonomiske opgørelser samt dine interne kontroller og systemer.

Vi er her for at hjælpe

Vi hjælper virksomheder med at frigøre deres potentiale for vækst, ved at give meningsfuld, fremadrettet rådgivning inden for revision, regnskab og skat.

Outsource regnskabsmæssige funktioner

Bliver din tid brugt bedst på at lave bogholderi eller på at udvikle og drive din forretning? Tag en snak med os om regnskabsservice og outsourcing. Måske bliver du overrasket over, hvor lidt det egentlig koster at outsource regnskabsmæssige funktioner, bogholderiassistance, lønadministration m.v. til os, så du bruger dine energier bedst.

Her er eksempler på, hvad vi kan hjælpe dig med:

Bogføring

Vi sørger for bogføring af alle typer finansbilag såsom leverandørfakturaer, kundefakturaer, rejseafregninger mv. Som en del af bogføringen foretager vi også afstemning af banker, leverandører m.v.

Fakturering

Hvis du har behov for, at vi skal håndtere faktureringen af dine kunder, gør vi også det.

Klargøring af betalinger

Vi lægger forfaldne regninger til betaling ind i virksomhedens netbank, som du herefter kan tage stilling til og godkende.

Momsregnskab

Momsregnskab er yderst vigtigt, men kan være tidskrævende. Vi holder styr på din ind- og udgående moms og sikrer, at din moms- indberetning er korrekt.

Lønbogholderi

Det kan være tidskrævende at sætte dig ind i love og regler på lønområdet og derfor et stort arbejde at håndtere lønninger til dine ansatte. Ønsker du at slippe for dette, kan vi også varetage dit lønbogholderi.