Vi hjælper dig med administration, regnskab og løn, så du kan bruge tiden på din kerneforretning

Hos Grant Thornton sikrer vi, at dine regnskabstal løbende er opdaterede online – både de nuværende og de forventede tal for resten af året. Vi ved, at din tid er værdifuld, og derfor kan du trygt overlade regnskab, bogholderi og administration til os, så du kan fokusere på det, som er vigtigst for dig: din forretning. Vi skræddersyr en outsourcing løsning til dig, som sikrer overblik over den nuværende og fremtidige økonomi, og vi er en proaktiv sparringspartner i relation til forbedringer af økonomien.

Vores medarbejdere har stor erfaring med at udpege og anvende de mest tidsoptimale arbejdsmetoder uden at gå på kompromis med kvalitet og sikkerhed. 

 

Vores regnskabsservice- og outsourcingydelser

Helt specifikt kan vi hjælpe jer med:

 • At etablere effektive, digitale og automatiserede forretningsgange
 • Bogføring
 • Fakturering
 • Klargøring af betalinger
 • Moms
 • Lønadministration
 • Økonomirapportering
 • Årsrapporter og selvangivelser
 • Økonomistyring og aktiv sparring vedr. virksomhedsdrift/optimering.

Uanset om du vælger at outsource alle jeres administrative opgaver eller blot nogle af dem til Grant Thornton, sparer du tid og ressourcer. Du får en professionel sparringspartner og et online opdateret overblik over din virksomheds tal til brug for din økonomistyring.  Overblikket sikrer, at du kan simulere konsekvenserne af forskellige handlingsplaner for både indtjening, likviditet og øvrige regnskabstal.

 

Når du outsourcer til Grant Thornton, er du sikret:

Bedre overblik over din økonomi: Den ansvarlige for din virksomheds outsourcing vil være en sparringspartner med erfaring i økonomistyring og bogholderi.  Du kan derfor være 100% tryg ved kvaliteten.

Respekt for deadlines: Vi arbejder i teams, der sikrer, at der altid er back up på dine opgaver, og at aftalte deadlines overholdes.

De bedste digitale løsninger: Vi har teams, der løbende scanner markedet for applikationer inden for digitalisering og automatisering og tester disse med henblik på at kunne tilbyde og anbefale dig digitale løsninger, der dækker netop dine behov.

Eksempler på digitale løsninger:

 • Automatiseret bilagshåndtering fra modtagelse af bilag i digitaliseret form, til online godkendelse og automatisk bogføring.
 • Automatisk betaling når bilaget er digitalt godkendt.
 • Udlæg håndteret via apps integreret til økonomi/ERP-systemet.
 • Automatiserede lønkørsler hvor medarbejdere indtaster variable lønelementer og fravær via apps - integreret til løn applikationen og økonomisystemet.
 • Automatiserede afstemningsprocesser via integration mellem bank og økonomisystem.

Fordele ved digitale løsninger:

 • Online, aktuelt opdateret regnskab giver grundlag for hurtige og gode virksomhedsbeslutninger.
 • Både du, vi og din revisor sparer tid og penge.
 • Hurtig online adgang til bilag i stedet for papirbilag på arkiv.
 • Digitale bilag er mere sikre end fysiske.
 • Digital håndtering af bilag reducerer manuelle fejl og øger kvaliteten i bogføringen og rapporteringen.
 • Vi anvender alle relevante digitale platforme og systemer fx E-conomic, Budget 123 og Roger.

Hjælp til årsrapport: Vi tilbyder også at indberette din årsrapport til Erhvervsstyrelsen med en erklæring fra en statsautoriseret revisor.

Interne specialister: Vælger du Grant Thornton til outsourcing, har du samtidigt valgt en partner med specialister, der kan rådgive dig bredt uden at skulle ”ud af huset” – og som allerede kender dine regnskabstal. Det er effektivt.

Løbende information: Som kunde hos Grant Thornton får du del i vores løbende information om ny lovgivning og regler inden for skat, erhvervslovgivning m.m.

En enkel prisstruktur: Baseret på dine specifikke behov og opgavens omfang kan vi enten aftale en fast pris eller afregne pr. time.

Vi dækker hele landet via vores digitale løsninger. Når du helt eller delvist outsourcer dit bogholderi, administration, løn, regnskabsaflæggelse og økonomistyring til en medarbejder hos Grant Thornton, får du tilknyttet en fast medarbejder med et team i ryggen, som ser sig selv som en del at din virksomhed og som ser det som sin fornemste opgave at hjælpe dig.

 

Vil du høre mere?

Ring og book et møde med en af vores outsourcing rådgivere og få inspiration til effektiv administration, økonomistyring og digitalisering.