Nyhed

Gratis opladning af elbil

Af:
Elbil-opladning featured
Mange virksomheder tilbyder gratis opladning af elbiler til medarbejdere, kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere. Vil du tilbyde gratis opladning hos din virksomhed, er det vigtigt, at du ved, hvordan du skal behandle skat, moms og afgifter i den forbindelse. Vi giver dig overblik over reglerne omkring gratis opladning af elbiler for medarbejdere, kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

Regler for gratis opladning af elbil for medarbejdere

Som udgangspunkt skal gratis opladning af medarbejdernes elbiler betragtes som et skattepligtigt personalegode. Det er dog muligt, at gratis opladning til medarbejdere kan rummes i den skattemæssige bagatelgrænse på 1.300 kr. (2024).

For at den gratis opladning ikke bliver skattepligtig for medarbejderen, må den samlede værdi af den type personalegoder – inkl. julegave – ikke overstige bagatelgrænsen.

Hvis medarbejderens ladeforbrug og julegave overstiger en værdi på   1.300 kr., bliver hele beløbet nemlig skattepligtigt. Medarbejderens julegave kan dog forblive skattefri, hvis værdien af den ikke overstiger 900 kr.

For virksomheden anses opladningen af medarbejdernes elbiler som et personalegode, som virksomheden kan trække fra i sit skattemæssige resultat.

Læs mere om skat af personalegoder her.

 

Opladning af kunders, leverandørers og samarbejdspartneres elbiler

Gratis opladning af elbiler for kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere kan betragtes som en udgift til repræsentation i henhold til skattereglerne.

Det betyder, at hvis opladningen sker hos virksomheden selv, mens kunder og forretningsforbindelser er på besøg i et erhvervsmæssigt anliggende , er udgiften skattefri på lige fod med f.eks. restaurantbesøg, vin, blomster og lignende gaver.

Da opladningen betragtes som repræsentation, har din virksomhed kun ret til et skattemæssigt fradrag på 25 % af udgiften. Bemærk at momsreglerne og skattereglerne ikke er harmoniseret på dette område, da momsreglerne i modsætning til skattereglerne ikke anser denne situation som repræsentation.

Læs mere om fradrag for gaver til kunder her.

 

Momsregler ved opladning af elbiler

Der gælder følgende regler for moms ved opladning af elbiler hos virksomheden:

  • Hvis din virksomhed kun har gulpladebiler og ikke anvender ladestanderen til andre formål end at lade disse biler, har du fuldt fradrag for moms både ved anskaffelse og drift af ladestanderen.
  • Anvendes ladestanderen til opladning af biler på hvide plader, er der ikke adgang til fradrag for moms. 
  • Hvis ladestanderen anvendes til begge formål, kan der opnås delvis fradragsret for moms på baggrund af et skøn. 

Derudover gælder de almindelige momsregler. 


Kan man få godtgjort elafgiften af opladningen?

Som udgangspunkt har din virksomhed ikke ret til at få elafgiften godtgjort. I har dog mulighed for at få godtgjort elafgiften, hvis I benytter et operatørselskab, som kan søge om at få elafgiften godtgjort på virksomhedens vegne.

Læs mere om, hvordan du kan få godtgjort elafgift af el til at oplade elbiler.

 

Få hjælp og rådgivning hos Grant Thornton

Vil du tilbyde gratis opladning af elbiler til medarbejdere, kunder, leverandører og samarbejdspartnere, er det vigtigt, at du ved, hvordan du skal behandle skat, moms og afgifter herfor.

Har du spørgsmål, eller har du brug for  hjælp til din virksomheds godtgørelse af afgift af el til at oplade elbiler? Kontakt Linda-Sophia Danielsen, Head of Indirect Tax på +45 35 27 52 79 /  Linda.Danielsen@dk.gt.com eller Manager i Indirect Tax Carl Helman på +45 32 42 83 40 / Carl.Helman@dk.gt.com.