Nyhed

Skat af personalegoder 2024

Cykling-spinning featured
Som arbejdsgiver kan du påskønne dine ansattes indsats gennem både mindre goder og personalegoder med en direkte sammenhæng med arbejdet. Som udgangspunkt er gaver til ansatte skattepligtige – der er dog en skattefri bagatelgrænse for mindre goder. Her vil vi gennemgå de gældende skattemæssige forhold for personalegoder i 2024.

Du kan skattefrit give dine ansatte gaver under bagatelgrænsen

Bagatelgrænsen for mindre personalegoder reguleres årligt og udgør i 2024 1.300 kr. pr. medarbejder. Som arbejdsgiver kan du altså i 2024 skattefrit give dine medarbejdere påskønnelser og gaver til en værdi af 1.300 kr. årligt.

Ved opgørelsen af den skattefri bagatelgrænse på 1.300 kr. (2024) skal du medregne værdien af jule- eller nytårsgaven.

Hvis der er tale om tingsgaver med en markedsværdi, der ikke overstiger 900 kr. inkl. moms (2024), er jule- eller nytårsgaven dog altid skattefri. Det gælder også, selvom bagatelgrænsen på 1.300 kr. (2024) samlet set er overskredet.

I tabellen kan du danne dig et overblik over, hvordan beskatningen af personalegoder under og over bagatelgrænsen ser ud i praksis.

 

 

Julegavens
værdi
Værdi af andet personalegode Beskatning Forklaring
900 kr. - Ingen En julegave til højst 900 kr. udløser ingen beskatning.
1.300 kr. - Ingen Julegaven overskrider ikke bagatelgrænsen på 1.300 kr. (2024), og der er ikke givet andre personalegoder det år.
900 kr. 400 kr. Ingen Den samlede værdi overskrider ikke bagatelgrænsen på 1.300 kr. (2024).
910 kr. 400 kr. Beskatning af 1.310 kr. Både bagatelgrænsen for personalegoder og det friholdte julegaveloft på 900 kr. er overskredet. Derfor skal hele beløbet beskattes.
900 kr. 600 kr. Beskatning af 600 kr. Bagatelgrænsen for personalegoder er overskredet, men det friholdte julegaveloft på 900 kr. er ikke overskredet. Derfor er det kun de 600 kr., der beskattes.

 

 

Lejlighedsgaver

Lejlighedsgaver er gaver, som gives til ansatte i anledning af private begivenheder. Det kan f.eks. være:

  • Runde fødselsdage
  • Bryllupper
  • Fødsel
  • Færdiggørelse af uddannelse
  • Overgang til pension

Lejlighedsgaver i form af naturalier (tingsgaver) er som udgangspunkt skattefrie og tæller ikke med i grænsen på 1.300 kr. (2024) for mindre personalegoder.

Giver du en gave til en ansat, som overstiger det, der anses for “passende”, bliver gaven skattepligtig. Der findes dog ikke klare regler for, hvilken størrelse lejlighedsgave, der anses for at være “passende”. Vi anbefaler derfor, at du søger rådgivning hos din revisor, hvis du overvejer at give en større lejlighedsgave.

 

Kontantgaver og gavekort

For at mindre personalegoder uden en konkret sammenhæng med arbejdet kan være skattefri, er der visse regler for godernes form, som du skal være opmærksom på.

 

Kontanter

Kontanter omfattes ikke af den skattefri bagatelgrænse på 1.300 kr. (2024) og heller ikke af reglerne om skattefrie julegaver og skattefrie lejlighedsgaver fra arbejdsgiver.

Det betyder, at kontantgaver er skattepligtige svarende til det fulde/pålydende beløb.

 

Gavekort

Der kan gælde forskellige regler alt efter, om der er tale om et naturaliegavekort eller et elektronisk gavekort.

Et naturaliegavekort er et gavekort, der gives i stedet for naturalier eller tingsgaver – f.eks. et gavekort til en vase eller en ansigtsbehandling. For at sådanne gavekort kan anses for at være et naturaliegode, er det en forudsætning, at de ikke kan konverteres til kontanter, men kun til den tingsgave eller ydelse, som gavekortet nævner.

Når det kommer til et elektronisk gavekort, vil modtageren næsten altid være sikret retten til at ombytte gavekortet til kontanter. Du skal derfor være opmærksom på, at skattemyndighederne sandsynligvis vil sidestille et elektronisk gavekort med kontanter.

 

Julegaveportaler

Nogle virksomheder vælger at give deres medarbejdere et gavekort til en julegaveportal, hvor medarbejderne frit kan vælge mellem en række forskellige tingsgaver inden for beløbsgrænsen for julegaver.

I de situationer afhænger det typisk af en konkret vurdering, om gaven er skattepligtig. I praksis er der dog godkendt skattefrihed for gavekort til den type julegaver. 

 

Personalegoder med direkte sammenhæng med arbejdet

Mindre personalegoder adskiller sig fra personalegoder med direkte sammenhæng til arbejdet. Medarbejderen skal ikke beskattes af personalegoder med en samlet værdi af op til 7.000 kr. (2024), hvis personalegoderne har en direkte sammenhæng med arbejdet.

Det gælder f.eks. disse personalegoder:

  • Kreditkortordninger
  • Fri avis til brug for arbejdet
  • Gratis mad og drikke ved overarbejde
  • Frikort til offentlig transport, som er ydet af hensyn til erhvervsmæssig transport, og som kan bruges til anden privat transport end mellem hjem og arbejdet
  • Kørekort (delvist) betalt af arbejdsgiveren, som skal bruges som led i arbejdet

Hvis grænsen på 7.000 kr. (2024) overskrides, skal medarbejderen betale skat af hele den samlede værdi. Det betyder for eksempel, at hvis du giver din medarbejder flere personalegoder, der samlet set har en værdi på 7.100 kr., beskattes medarbejderen af hele beløbet.

Læs mere om personalegoder med direkte sammenhæng med arbejdet her.

 

Indberetningspligt

Som arbejdsgiver har du indberetningspligt, hvis du giver en gave til en ansat, hvis værdi overstiger bagatelgrænsen på 1.300 kr. (2024). Dog har du som udgangspunkt ingen indberetningspligt, hvis du giver flere gaver på mindre end 1.300 kr., som overskrider beløbsgrænsen på de 1.300 kr.

Hvis medarbejderen har modtaget flere gaver, hvis værdi tilsammen overstiger 1.300 kr. (2024), skal medarbejderen oplyse det på sin årsopgørelse.

 

Få hjælp og rådgivning hos Grant Thornton

Som udgangspunkt er gaver til ansatte skattepligtige. Der er dog en skattefri bagatelgrænse for mindre goder, som reguleres årligt.

Har du spørgsmål, eller er du i tvivl, om din valgte gave til dine ansatte er skattepligtig? Kontakt os og hør, hvordan vores revisorer kan hjælpe dig.