Artikel

Få godtgjort elafgiften af el til at oplade elbiler

Af:
Ladestandere-elbil featured
Vi ser nærmere på, hvordan virksomheder kan få godtgjort elafgiften af el til at oplade elbiler, og hvordan de kan videresende denne elafgiftsgodtgørelse til de brugere, der betaler for adgang til virksomhedens ladestandere.

Hvis din virksomhed giver medarbejdere og kunder fri og gratis adgang til at oplade deres elbiler via dine ladestandere, kan du som udgangspunkt ikke få godtgjort elafgiften af den el, der er forbrugt til at oplade medarbejdernes og kundernes elbiler. 

Hvis du derimod giver medarbejdere og kunder adgang til at oplade deres elbiler via dine ladestandere mod betaling, kan du få godtgjort elafgiften. Når du køber elektricitet, er elektriciteten belagt med en afgift på 76,10 øre pr. kWh (2024), hvoraf 75,70 øre pr. kWh under visse betingelser kan godtgøres.

For at kunne få godtgjort elafgiften skal din virksomhed være momsregistreret. Det er dog ikke en selvfølge, at momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort afgiften af den el, som bruges til at oplade elbiler.

 

Særordning for godtgørelse elafgiften af el til at oplade elbiler

Frem til 2031 er der imidlertid indført en særordning. Hvis din virksomhed opfylder betingelserne i særordningen, kan du få godtgjort elafgiften af el til at oplade elbiler, der tilhører brugere, som betaler et abonnement eller lignende for at oplade deres elbiler via dine ladestandere. 

For at kunne få glæde af særordningen skal din virksomhed opfylde følgende to betingelser:

  • Der være installeret en bimåler i ladestanderen, som skal være placeret korrekt, så der ikke opstår tvivl om, hvad elektriciteten er anvendt til.
  • Forbruget, der måles af bimåleren, skal faktureres af virksomheden som en opladningsydelse til den enkelte bruger.

Det betyder, at din virksomhed i henhold til særordningen kan få godtgjort elafgiften af el til at oplade brugernes elbiler via dine ladestandere, hvis brugerne betaler for adgangen til ladestanderne.

Læs mere om godtgørelse af afgifter anvendt til andre formål: Godtgørelse af energiafgifter 2024 

 

Kan du få godtgjort elafgiften, hvis du giver fri adgang til dine ladestandere?

Din virksomhed kan som udgangspunkt ikke få godtgjort elafgiften, hvis du giver medarbejdere og kunder fri og gratis adgang til at oplade deres elbiler via dine ladestandere. Hvis du gør det, faktureres opladningsydelsen nemlig ikke, og du kan derfor ikke opfylde betingelse nr. 2. i særordningen.

Selvom din virksomhed ikke opfylder begge betingelser nævnt ovenfor, kan du dog stadigvæk få godtgjort elafgiften via et operatørselskab.

Et operatørselskab er en virksomhed, der tilbyder opladning på abonnement. Da operatørselskabet er et mellemled mellem din virksomhed og forsyningsselskabet, kan 2. betingelse opfyldes, da operatørselskabet fakturerer din virksomhed for opladningsydelsen. Derfor kan operatørselskabet søge om at få elafgiften godtgjort på vegne af din virksomhed.

Operatørselskabet tillægger en avance til deres ydelse, men så længe avancen er mindre end den sparede elafgift, er det stadig en god forretning at anvende et operatørselskab til at opnå godtgørelse for elafgiften.

Læs også: Gratis opladning af elbil 


Fradrag for og videregivelse af moms af det godtgjorte elforbrug

En momsregistreret virksomhed, der opfylder betingelserne for at anvende særordningen for godtgørelse af elafgift, kan: 

  • via egen momsangivelse få fradrag for moms af elforbrug til at oplade brugernes elbiler.
  • tilbagebetale til brugerne, herunder både elafgiften og købsmomsen af den del af elforbruget til at oplade brugernes elbiler, hvoraf der er beregnes elafgift, 75,70 øre pr. kWh i 2024.

Skattestyrelsen har dog meddelt, at: 

  • en tilbagebetaling af godtgjort elafgift inkl. købsmoms til brugere ikke må modregnes i den samme afgiftsperiodes salgsmoms af brugernes betaling for ladestandere, og
  • at en tilbagebetaling af godtgjort elafgift inkl. købsmoms til brugerne ikke må overstige og være grundlag for en negativ salgsmoms af brugernes betaling for ladestandere.        

På grund af usikkerheden om håndtering af moms ved at tilbagebetale godtgjort elafgift inkl. købsmoms til brugerne kan du overveje at engagere et operatørselskab , der kan overskue og administrere betingelserne for at tilbagebetale godtgjort elafgift inkl. købsmoms til brugerne.  


Få hjælp og rådgivning hos Grant Thornton

Har du spørgsmål, eller har du brug for hjælp til godtgørelse af elafgift for din virksomhed? Kontakt Manager i Indirect Tax Carl Helman på +45 32 42 83 40 / Carl.Helman@dk.gt.com