Publikation

Skatteinformation januar 2023

Skatteinformation, januar 2023
Skatteinformation er en publikation, som udkommer to gange om året. Den indeholder en række artikler om aktuelle skatteregler, lovgivning, domme og afgørelser på skatteområdet.
Contents

 

Oversigt over indhold i Skatteinformation, januar 2023

Udenlandske pensionsordninger med i bagagen ved flytning til Danmark

Hvordan er de danske skatteregler, hvis jeg flytter til Danmark og har pensionsordninger oprettet i udlandet? Er der forhold, jeg skal tage mig i agt for inden flytning til
Danmark? Kan jeg få fradrag for indbetalinger til en udenlandsk pensionsordning? Skal jeg beskattes af de indbetalinger, som min arbejdsgiver foretager på en udenlandsk pensionsordning? Og sidst men ikke mindst, skal jeg beskattes i Danmark af udbetalinger fra en pensionsordning
oprettet i udlandet?
Udenlandske pensionsordninger volder mange hovedbrud for såvel den ene som den anden.

 

Danske pensionsordninger under ophold i udlandet

Ved arbejde i udlandet i en kortere eller længere periode bør man tage stilling til, om man fortsat skal indbetale på en allerede oprettet dansk pensionsordning, stoppe indbetalingerne, indbetale på en ikke skattebegunstiget dansk ordning, eller måske skal der i stedet oprettes en udenlandsk ordning.

Stillingtagen til hvilken pensionsordning, der i forbindelse med arbejde i udlandet skal indbetales til, hænger nærmest uløseligt sammen med, om man fortsat er omfattet af fuld dansk skattepligt, eller om denne ophører i forbindelse med udlandsarbejdet.

 

Dansk beskatning af udbytte til udenlandske selskabsaktionærer

Udbytte fra danske selskaber til udenlandske selskabsaktionærer – skal der betales skat i Danmark? Dette spørgsmål skulle umiddelbart ikke være så svært at svare på . Men det er ikke altid så lige til, viser blandt andet mange anmodninger om bindende svar til Skatterådet, hvor det udloddende danske selskab ønsker svar på, om der skal betales dansk skat af et udbytte.

 

Momsfritagelse ved rådgivers levering af corporate finance-ydelser

Når en advokat, revisor mv . rådgiver ved køb eller salg af selskaber samt andre corporate finance-ydelser, skal der som udgangspunkt afregnes udgående moms af honoraret. Specielt ved salg af selskaber giver dette anledning til en momsmæssig udfordring, idet moms af omkostninger relateret til salg af selskaber i praksis ikke berettiger til momsfradrag hos sælgeren. Køberen af et selskab kan ligeledes være afskåret fra momsfradragsret. Det er derfor relevant at overveje, om honoraret ved køb/salg af selskaber kan være fritaget for moms. 

 

Skal foreninger betale moms af deres indtægter?

Foreninger er omfattet af de almindelige regler om afregning af moms. Det betyder, at en forening som udgangspunkt skal afregne moms af sine indtægter, herunder også kontingentindtægter og lignende. Kun i det omfang foreningen specifikt er omfattet af en af momslovens fritagelsesbestemmelser, kan foreningen undgå afregning af moms. For mange foreninger kan det
være relevant at få klarlagt, om der afregnes moms i overensstemmelse med momsreglerne.

 

Godtgørelse af elafgift – nye muligheder

De danske energiafgifter indbringer statskassen en meget betydelig del af de samlede skatteindtægter. Energiafgifterne, herunder elafgiften, tjener dog ikke udelukkende et fiskalt hensyn, men i væsentlig grad sørger afgifterne også for at begrænse energiforbruget. I Danmark har man fra lovgivers side gennem de seneste par år søgt at få virksomheder og private til at forbruge grøn elektricitet fremfor at forbruge energi produceret på fossile brændsler . Dette er blandt andet sket ved, at man fra lovgivers side har sørget for, at muligheden for at opnå godtgørelse af elafgiften er blevet udvidet væsentligt.

 

Nyhedsbrev

Få de seneste nyheder fra Grant Thornton

Få tilsendt publikationer, nyheder og gode råd om skat, moms, afgifter, revision og regnskab og vær den første til at modtage invitationer til vores aktuelle events.