Publikation

FACIT september 2023

FACIT september 2023 featured
FACIT udkommer fire gange om året. I denne udgave kan du bl.a. læse om AI, boligskatteregler og arv og testamente.
Indhold

Oversigt over indhold i facit, september 2023
 

Forord: Den 10. intelligens

Kunstig intelligens er det helt store emne i disse år. Alt vil blive påvirket af den øgede elektroniske maskinkraft, og vi er også nået punktet, hvor flere forskere – heriblandt nogle af arkitekterne bag kunstig intelligens – er begyndt at advare om konsekvenserne.

 

Pensionsopsparing i ustabile tider

Årene 2019 til 2023 har budt på forskelligartede udfordringer for de selvstændiges muligheder for at spare op til pension. Både Covid-19-krisen og krigen i Ukraine har medført økonomiske udfordringer for de fleste virksomheder, herunder også de selvstændige. Indbetaling af pension til ejeren/ejerne af en virksomhed har sjældent førsteprioritet i forhold til sikring af driften. I dette kapitel ser vi nærmere på bevæggrundene bag, og hvad man som selvstændig kan gøre for at få styr på pensionen.

 

Hvorfor er din revisor sådan?

Revisorer skal efterleve fem grundlæggende etiske principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu, fortrolighed samt professionel adfærd. I dette kapital ser vi nærmere på principperne, og hvorfor de er så vigtige for en revisor at efterleve.

 

AI's påvirkning på samfundet: Muligheder og risici

AI's potentiale er enormt. Vi kan forvente, at AI vil spille en større rolle i mange aspekter af vores liv. Det er efterhånden de færreste, der ikke har hørt om kunstig intelligens (AI). For mange – også for nogle af os, der arbejder med it – er AI et emne, man har respekt for. For det er ikke bare en smartere og hurtigere Office-pakke, og det er svært at overskue konsekvenserne af AI på længere sigt. I dette kapitel ser vi nærmere på udfordringer og potentiale ved brugen af AI.

 

Fra skattestop til skattehop

De nye boligskatteregler for 2024 og frem får virkning for grundværdier og ejendomme, som ejerne bebor, fra og med 1. januar 2024. De omfatter både ejendomsskatter, ejendomsværdiskat på boligejendomme og feriehuse samt dækningsafgift på erhvervsejendomme. Dog kan reglerne for mange virke som en labyrint, da de består af et sammensurium af foreløbige tal, overgangsregler, mangel på klagemuligheder og kringlede beregninger, som gør det stort set umuligt at sætte sig ind i dem. I dette kapitel forsøger vi at skabe klarhed over de nye regler.

 

Arv og testamente

Bør du oprette testamente for at sikre, at din formue fordeles som du ønsker? Opretter du ikke testamente, fordeles din formue efter reglerne i arveloven. Vores erfaring er, at en fordeling efter arvelovens regler langt fra i alle tilfælde er det, som ønskes. Det kan for de fleste virke som en kompliceret og uoverskuelig opgave at oprette testamente. I dette kapitel opridser vi, hvad du skal være særligt opmærksom på i udarbejdelsen af testamente.

 

Download FACIT september 2023 her.

 

Nyhedsbrev

Få de seneste nyheder fra Grant Thornton

Få tilsendt publikationer, nyheder og gode råd om skat, moms, afgifter, revision og regnskab og vær den første til at modtage invitationer til vores aktuelle events.