article banner
Publikation

FACIT marts 2020

I årets første udgave af Facit er der fokus på følgende områder:

  • Bestikkelse og returkommissionat
  • Beskatning af fri bil – beregningsgrundlag
  • Get Brexit done!
  • Salg af virksomhed
  • Hvor er en virksomhed momsmæssigt hjemmehørende?
  • Hvidvask og underretningretning
  • Styring og ledelse af it og it-projekter
  • Beskatning af vandrende arbejdskraft giver arbejdsgiverne sved på panden


Rigtig god læselyst