Nyhed

Brev fra Skattestyrelsen om virksomhedsunderskud: Er dit underskud fradragsberettiget?

ContributorName(contributor, true)
Af:
Dominobrikker featured
Flere skatteydere har modtaget brev fra Skattestyrelsen, hvori det fremgår, at der er fratrukket virksomhedsunderskud i selvangivelsen for indkomståret 2022. I brevet gør Skattestyrelsen skatteyderen opmærksom på, at denne muligvis ikke opfylder retten til at fratrække underskuddet, hvis der fx drives hobbyvirksomhed.

Brevet henvender sig til to målgrupper: 

  • Dem, som driver en personligt ejet virksomhed, og i den sammenhæng har haft underskud.
  • SU-modtagere, som har fratrukket underskud af egen virksomhed. 

Skattestyrelsen har efter eget udsagn udsendt brevet for at motivere modtagerne til at reflektere over, hvorvidt de har en erhvervsmæssig virksomhed eller en såkaldt ikke-erhvervsmæssig virksomhed – det vil sige en hobbyvirksomhed.

 

Hobbyvirksomheder kan ikke fratrække underskud i selvangivelsen

Hvis en virksomhed gennem flere år har haft en negativ bundlinje, kan den i følge praksis skattemæssigt karakteriseres som værende hobbyvirksomhed. I de tilfælde vil Skattestyrelsens brev have en afgørende betydning. For hobbyvirksomheder gælder det, at der betales skat af overskuddet, hvorimod underskud ikke er fradragsberettiget. Derudover kan underskuddene hverken modregnes i eventuelle fremtidige overskud eller fratrækkes i anden indkomst. Størrelsen på virksomheden og omsætningen vil i væsentlig grad afgøre, hvorvidt virksomheden betragtes som en hobbyvirksomhed eller en erhvervsmæssigt drevet virksomhed. 

 

Vedvarende negativ bundlinje skal vurderes fra sag til sag

Alle erhvervsmæssige virksomheder, der løbende har haft været negative resultater, skal ikke blot betragtes som hobbyvirksomheder på den baggrund. Der skal i stedet foretages en konkret vurdering. Mindre landbrug, gårdsalg, gallerier og stutterier mv., hvor der drives virksomhed af personlig interesse fremfor indkomstmæssig, er typiske eksempler på hobbyvirksomheder. Derimod vil aktiviteter som solcelle- og vindmølleandele ikke udgøre hobbyvirksomheder, selvom den type virksomhed ofte giver underskud i flere af de første leveår.  

Vi anbefaler, at man kontakter en rådgiver eller revisor, inden man ændrer i sin selvangivelse. På den måde sikrer man, at man kun fratrækker underskud, der rent faktisk er berettigede.