Nyhed

Udvidelse af kompensationsordninger

insight featured image
Contents

Fra og med 19. december 2021 trådte nye restriktioner i kraft for dele af det danske erhvervs- og kulturliv i form af eksempelvis nedlukning af nattelivet, herunder lukketid kl. 24 for serveringssteder samt begrænsninger af større stående koncerter og lignende.

De nye corona-restriktioner betyder yderligere hjælp til de hårdest ramte virksomheder med udvidelse af kompensationsordningerne vedrører faste omkostninger, faste omkostninger light og selvstændige m.v., pulje for kasserede letfordærvelige varer samt etablering af en decemberpulje.

Et flertal i folketinget har i den forbindelse indgået en aftale om yderligere kompensation til hårdt ramte virksomheder i forbindelse med genåbning af de generelle kompensationsordninger.

Bemærk, at de endelige vilkår mv. fastlægges i bekendtgørelser, som ikke foreligger på nuværende tidspunkt. Vi vender tilbage med opdatering på de forskellige kompensationsordninger, når bekendtgørelserne kommer.

Der tages desuden forbehold for EU-Kommissionens statsstøttegodkendelse for de initiativer, hvor det er nødvendigt.

Nedenfor opridser vi vilkårene for de genåbnede kompensationsordninger:

Etablering af decemberpulje

Der etableres en decemberpulje, hvor virksomheder kan søge om kompensation for op til 150.000 kroner for sæsonbetonede omkostninger og op til 250.000 kroner for sæsonbetonede letfordærvelige fødevarer.

Puljen er målrettet sæsonbetonede omkostninger, herunder julepynt med videre og anden udsmykning, som virksomhederne kan dokumentere som sæsonbetonede omkostninger, der ikke kan genanvendes ved næste sæson.

Der afsættes 10 millioner kroner til puljen.

Udvidelse af pulje for kasserede letfordærvelige varer

Den nyetablerede pulje udvides således, at den også dækker dagene frem til og med weekenden den 17. - 19. december 2021. Puljen er målrettet de virksomheder og leverandører, der på grund af nye restriktioner brænder inde med letfordærvelige varer i weekenden. 

Puljen for kasserede varer omfatter virksomheder registreret i CVR senest den 7. december 2021, som er leverandører til aflyste julefrokoster, private fester og sociale begivenheder mv. for mere end 50 deltagere, som skulle være afholdt den 17., 18. og/eller 19. december 2021 uden for private hjem, eksempelvis i restauranter, festlokaler og lignende.

Der kan ikke opnås kompensation for kasserede varer, som leverandøren aftaleretligt skal have dækket af kunden.

Den enkelte virksomhed kan maksimalt modtage et kompensationsbeløb på 40.000 kroner for kasserede varer. Der afsættes ikke yderligere penge til puljen, hvor der allerede er afsat 10 millioner kroner.
 

Frivillig lukning af virksomheder grundet restriktioner

Virksomheder, der fortsat har mulighed for at drive forretning, men som bliver ramt af begrænsninger på dele af deres åbningstid, mulighed for salg af alkohol eller arealkrav, kan vælge frivilligt at lukke ned.

Når nedlukningen skyldes begrænsninger som følge af corona-restriktioner, kan disse virksomheder søge om at få dækket på til 90 procent af virksomhedens faste omkostninger og omsætningstab for selvstændige (op til loftet) samt benytte lønkompensationsordningen for hjemsendte medarbejdere.
 

Nye kompensationsperioder

Virksomheder, der først bliver hårdt ramt fra de tidspunkter, hvor de nye restriktioner træder i kraft, får mulighed for at søge om kompensation under de generelle kompensationsordninger for faste omkostninger, faste omkostninger light samt selvstændig mv. fra den dag, restriktionerne træder i kraft, det vil sige enten fra og med den 10. december 2021 eller fra og med den 19. december 2021.

Virksomheder kan under særlige omstændigheder, f.eks. hvis de er stiftet i 2020 eller 2021, anvende en alternativ referenceperiode, som fastsættes af Erhvervsstyrelsen.
 

Ansøgningsproces og politisk aftale

Når ordningerne åbner for ansøgninger, forventer vi, at virksomhederne kan søge via virk.dk

Du kan læse vores nyhed fra den 16. december 2021 om genåbningen af de generelle kompensationsordninger og lønkompensation for tvangslukkede og hårdt ramte virksomheder her.