Nyhed

Justering af hjælpepakker og låneordninger under genåbning

insight featured image
Contents

Regeringen og Folketingets partier, undtagen Nye Borgerlige, har præsenteret en foreløbig plan for genåbningen af Danmark, hvor der medfølger en række justeringsforslag til de eksisterende hjælpepakker. Samtidig udvides låneordningerne for A-skat og moms. Læs om alle justeringerne her.

Fra 6. april 2021 og frem til 21. maj 2021 ser Danmark ud til at genåbne i faser. Bl.a. kan de liberale erhverv se frem til at genåbne fra 6. april, mens restauranter og oplevelsesøkonomien kan åbne op for udeservering og -aktiviteter fra 21. april.

Med den gradvise genåbning følger også forslag til justeringer til de nuværende hjælpepakker og udvidelse af en række låneordninger, og det omhandler bl.a. justeringer til:


Forlængelse af hjælpepakker

Aftalepartierne er enige om at forlænge hjælpepakkerne til den 30. juni 2021. Regeringen indkalder til forhandling om udmøntningen af forlængelsen, da den gradvise genåbning også har betydning for, hvornår hjælpepakkerne udfases. Derudover forventes det, at aftaleparterne vil forhandle en sommerpakke til oplevelsesøkonomien. Virksomheder, der har været lukket som følge af et forbud, får mulighed for at forblive lukket, selvom forbuddet ophæves inden 30. juni 2021 og samtidig modtage op til 90 % i kompensation for de faste omkostninger og op til 90 % i ordningen for selvstændige.
 

Faste omkostninger light

Loftet har hidtil ligget på 100.000 kr. for virksomheder, der valgte at søge light-ordningen af faste omkostninger. Regeringen vil nu hæve loftet med 50 % til 150.000 kr. pr. enhed pr. måned. Ordningen vil især gavne tvangslukkede butikker, som nu kan få større kompensation for deres stedbundne faste omkostninger.

Ydermere, vil regeringen ansøge om at hæve det samlede loft pr. virksomhed fra 1,5 mio. kr. til 13,3 mio. kr. Ændringen skal godkendes under EU-Kommissionens Temporary Framework punkt 3.1.

Kompensation til selvstændige, freelancere og kombinatører

Indkomstloftet for kompensation til selvstændige, freelancere og kombinatører har indtil nu været 800.000 kr. i 2020 for kompensation søgt i perioden frem til 28. februar 2021. Søges der for perioden mellem 9. december 2020 og 28. februar 2021, gælder loftet på 800.000 kr. fremover i enten 2020 eller 2021. Søges kompensationen fra 1. marts 2021 og frem, gælder loftet på 800.000 kr. for 2021.

Justeringerne har virkning fra den 9. december 2020.

Omstilling af kompensationsperiode

Kompensationsperioden for alle ordninger inkl. lønkompensation forlænges med syv dage ud over restriktionsperioden, såfremt restriktionerne rulles tilbage med mindre end syv dages varsel. Dette giver virksomhederne mulighed for at modtage kompensation i syv dage, mens de er under omstilling til fuld drift, selvom restriktionerne er ophævet.

Momslån til mellemstore virksomheder

Regeringen foreslår at udvide momslåneordningen således, at mellemstore virksomheder kan låne et rentefrit beløb svarende til momsen, som afregnes 1. kvartal 2021 senest den 1. juni 2021. Lånet skal tilbagebetales d. 1. november 2022. Det forventes, at lånet vil fungere på samme måde som de tidligere momslån.

A-skattelån

Lån til A-skat og am-bidrag er allerede blevet udvidet tidligere til at omfatte månederne februar og marts. Nu foreslår regeringen at låneordningen udvides yderligere, så den også omfatter virksomheders betaling af A-skat og am-bidrag for april måned 2021, samt de udskudte betalinger af A-skat og am-bidrag i maj 2021. Lånene skal betales tilbage den 1. februar 2023 og den 1. maj 2023. 

Loft på skattekontoen

Perioden hvor der ikke er loft på skattekontoen forlænges, så virksomheder får mulighed for at indfri gælden før tid og undgå negative renter.

Justeringerne skal endeligt vedtages af aftalepartnerne, og vi følger udviklingen nøje. Har du spørgsmål i den mellemliggende periode, skal du ikke tøve med at kontakte os.