article banner
Nyhed

Sådan påvirker Coronakrisen din årsrapport

Læs også vores nyeste artikel om udskydelse af indsendelsesfristen for årsrapport her.

Mange virksomheders drift påvirkes af Coronavirus i disse dage, men virussen har også indflydelse på de regnskaber, som skal aflægges de kommende måneder. Få overblik over Coronakrisens betydning for din årsrapport her.


Omtale af Coronavirus i årsrapporten

Coronakrisen vil som udgangspunkt ikke påvirke værdiansættelser i årsrapporter for 2019, dog med undtagelse ved going-concern problemer, jf. nedenfor. Det skyldes, at effekten af Coronakrisen for alvor først blev kendt efter 1. januar 2020 og således ikke påvirker grundlaget for værdiansættelser før dette tidspunkt. I forhold til årsrapporter for 2019 er Coronakrisen en såkaldt ikke-regulerende begivenhed.

Coronakrisen bør dog omtales i årsrapporter for 2019 som en væsentlig efterfølgende begivenhed, der i langt de fleste tilfælde vil påvirke forventningerne til 2020 for den enkelte virksomhed. En omtale af Coronakrisens mulige påvirkninger på den konkrete virksomhed i ledelsesberetningen og eventuelt i noter vil være et vigtigt element i det samlede retvisende billede, som årsrapporten skal vise, og som regnskabsbruger anvender til at vurdere virksomheden.

Konstateres det her i 2020 inden godkendelsen af årsrapporten for 2019, at effekten af Coronakrisen er så gennemgribende for virksomheden, at virksomheden ikke kan fortsætte driften i det kommende regnskabsår, et såkaldt going-concern problem, vil det påvirke værdiansættelsen således, at der skal tages udgangspunkt i de som regel lavere realisationsværdier i stedet for værdiansættelse under forudsætning om fortsat drift som hidtil.

For årsrapporter med et regnskabsår, der slutter efter 31. december 2019, kan værdiansættelser blive påvirket af Coronakrisen, hvis effekten af Coronakrisen var kendt inden udløbet af regnskabsåret.  
 

Indsendelse af årsrapporten

For virksomheder med mere end 10 ejere gælder det pr. 18. marts 2020, at fristen for indsendelse af årsrapport er forlænget, hvis virksomheden ikke allerede har afholdt generalforsamling. Har man ikke afholdt generalforsamling og kan denne ikke afholdes elektronisk, skal årsrapporten først være Erhvervsstyrelsen i hænde senest otte uger efter at regeringens forsamlingsforbud ophører.

For virksomheder med færre end 10 ejere gælder det fortsat, at årsrapporten skal være indberettet til Erhvervsstyrelsen senest fem måneder efter afslutningen af regnskabsåret.
 

Afgift hvis årsrapporten indsendes for sent

Til trods for den udskudte indsendelsesfrist for virksomheder med mere end 10 ejere, så gælder det forsat for alle virksomheder, at der skal betales afgift, hvis årsrapporten ikke er indberettet til tiden. Det er fortsat fristen på otte dage efter udsendelse af Erhvervsstyrelsens påkravsbrev, som gælder.