article banner
Nyhed

Indsendelsesfristen for årsrapport udskydes

(Opdateret 27.04.2020)

Regeringen har den 2. april vedtaget lovforslag, der bemyndiger Erhvervsministeren til at forlænge fristen for indsendelse af virksomheders årsrapport. Bekendtgørelse, med de præcise regler udstedt i forlængelse heraf, trådte i kraft den 8. april 2020.


Lovforslaget om forlængelse af fristen for årsrapporten giver alle virksomheder i regnskabsklasse B, C og D, hvis regnskabsår afsluttes mellem den 31. oktober 2019 og 30. april 2020, mulighed for at udskyde indsendelsen af deres årsrapport. Udskydelsen skal give virksomheder mulighed for nu og her at fokusere på deres forretning under coronakrisen.

Udskydelsen betyder konkret, at årsrapporten skal være Erhvervsstyrelsen i hænde senest 8 mdr. efter regnskabsårets udløb for regnskabsklasse B og C, og senest 7 mdr. efter for regnskabsklasse D. Fristen er således den 31. august 2020 for selskaber og den 31. juli 2020 for børsnoterede virksomheder, hvis regnskab følger kalenderåret.

Fristforlængelse som følge af forsamlingsforbud gælder stadig

Dette gælder for virksomheder, der opfylder alle nedenstående betingelser:

  1. Ikke allerede har afholdt generalforsamling
  2. Har flere end ti ejere
  3. På grund af manglende bestemmelser i vedtægten om afholdelse af elektroniske møder uden adgang til fysisk fremmøde ikke kan afholde en fuldstændig elektronisk generalforsamling.

Virksomheder kan, efter fristforlængelsen på tre måneder, vente med at indsende årsrapporten til Erhvervsstyrelsen til senest otte uger efter forsamlingsforbuddet er ophørt.

Den skal dog altid indsendes uden ugrundet ophold efter generalforsamlingen.

Da Erhvervsstyrelsen ikke har kendskab til antallet i ejerkreds, vil alle virksomheder, der indberetter senere end den ordinære frist, der nu er udskudt med tre måneder, modtage en rykker fra Erhvervsstyrelsen. Det vil fremgå af rykkeren at virksomheder, der har over ti ejere og derfor er omfattet af reglerne om længere indsendelsesfrist, skal meddele det til Erhvervsstyrelsen inden en nærmere angiven frist.


Bør du udskyde din årsrapport?

Mange danske virksomheder har lige nu ekstraordinært travlt med fx at mindske deres omsætningstab og indsende dokumentation for lønkompensation eller garantiordninger. Hos Grant Thornton anbefaler vi, at virksomheder, hvor det er muligt, stadig fokuserer på at få indsendt deres årsrapport til den oprindelige dato. Årsrapporten er vigtig for mange virksomhedsejere og eksterne interessenter, hvorfor en rettidig årsrapport med tidssvarende informationer sender et signal om stabilitet i en ellers ustabil hverdag.


Kontakt din revisor, hvis du har spørgsmål til udskydelse af din årsrapport.