article banner
Nyhed

COVID-19: Aftale om midlertidig arbejdsfordeling kan nu benyttes

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 31. august en trepartsaftale om midlertidig arbejdsfordeling, som skal hjælper coronaramte virksomheder med at undgå afskedigelser. Aftalen har effekt fra den 14. september 2020.

Den nye aftale om midlertidig arbejdsfordeling vil på afgrænsede punkter træde i stedet for allerede gældende overenskomster og skal dermed sikre det private arbejdsmarked en mulighed for at beholde medarbejdere, selvom virksomhederne fortsat er påvirket af coronarestriktioner.

Aftalen kommer i kølvandet på udløbet af lønkompensationsordningen for ikke-tvangslukkede virksomheder, og giver virksomhederne mulighed for at fordele arbejdet mellem de ansatte således, at dele af medarbejderne kan hjemsendes med dagpenge i perioden, hvor der ikke er arbejde.

Den midlertidige arbejdsfordelingsordning har virkning fra 14. september 2020 til 31. december 2020 med mulighed for, at aftalen kan fortsætte de første fire måneder af året 2021.

I korte træk gælder for aftalen at:

  • Den enkelte medarbejder skal være hjemsendt mindst 20 % af arbejdstiden og maksimalt 50 % i gennemsnit over en cyklus på fire sammenhængende uger. Efter fire uger starter en ny cyklus, hvor den procentvise hjemsendelse kan ændres, dog stadig mellem 20-50 %.
  • I hjemsendelsesperioden modtager medarbejderen en dagpengesats, som er 20,5 % højere end den normale sats, svarende til 23.000 kr. i dagpenge om måneden for en fuldtidsansat.
  • Hjemsendte medarbejdere, som modtager dagpenge, bliver ikke fratrukket dagpengeret fra den normale dagpengeperiode.
  • Hjemsendte medarbejdere, som ikke er i en a-kasse eller ikke har optjent dagpengeret, kan mod et forhøjet kontingent på tre måneder pr måned, hvor der ønskes ret til supplerende dagpenge, få lov at indmelde sig i en valgfri a-kasse eller blive dagpengeberettiget og dermed indgå i ordningen.
  • Medarbejdere, som ikke ønsker at indgå i den midlertidig arbejdsfordelingsordning, kan virksomheden vælge at afskedige. Medarbejderne skal dog have 24 timer til at vurdere, om de vil indgå i ordningen.
  • Det er ikke muligt at ansætte vikarer, praktikanter eller personer i løntilskud under ordningen.


Arbejdsgivers bidrag til aftalen

For at deltage i ordningen om midlertidig arbejdsfordeling, skal arbejdsgiver finansiere tre G-dage pr. måned pr. medarbejder, som indgår i ordningen. En G-dag har i 2020 en sats på 881 kr. G-dagene betales forholdsmæssigt og udbetales til medarbejderne, som dermed ikke modtager dagpenge for disse tre dage pr. måned.

Mulighed for uddannelse

Ordningen giver også mulighed for, at medarbejdere som er hjemsendt på dagpenge, kan opkvalificere sig med videre uddannelse. Hvordan uddannelsen planlægges ift. arbejde og hjemsendelse, aftales individuelt mellem medarbejder og virksomhed.


Har du spørgsmål til den midlertidige ordning, er du altid velkommen til at kontakte os.