article banner
Nyhed

Aftale om genopretningsplan samt udfasning af hjælpepakker

Et bredt politisk flertal på Christiansborg har indgået aftale om en omfattende genopretningspakke, som skal sparke den danske økonomi i gang efter coronakrisen. Samtidig er der indgået aftale om, at hjælpepakkerne gradvist skal udfases i takt med, at samfundet genåbnes. Under udfasningen lægges der større vægt på låne- og garantiordningerne.


Nedenfor kan du få et overblik over aftalens elementer, som kan være relevante for dig som virksomhedsejer.


Udfasning af hjælpepakker

Få overblik over udfasningen af hjælpepakkerne. Herunder vigtige datoer.


Låne- og garantiordninger

Fristen for ansøgning af garantiordninger forlænges fra 15. oktober 2020 til ultimo 2020. Derudover forhøjes garantiprocenten i garantiordningerne fra 70% til 80%.

Garantiordningerne er blevet etableret i forbindelse med hjælpepakkerne og har til formål at yde statsgaranti for bl.a. pengeinstitutternes udlån til danske virksomheder.

Kompensation for faste omkostninger

Kompensationsordningen i dens nuværende form ophører den 8. juli 2020.

Fra den 9. juli 2020 og frem etableres der en ny midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger, som gælder for virksomheder, der er omfattet af følgende COVID19-relaterede restriktioner:

 • Har forbud mod at holde åbent
 • Har haft forbud mod at holde åbent frem til den 8. juni 2020
 • Er ramt af forsamlingsforbuddet på over 500 personer
 • Er ramt af grænselukninger
 • Er ramt på grund af Udenrigsministeriets rejsevejledninger

Virksomheder kan søge kompensation for perioden fra og med den 9. juli 2020 til og med den 31. august 2020, hvorefter ordningen ophører.

Virksomheder, som har haft forbud mod at åbne frem til den 8. juni 2020, kan søge kompensation for perioden fra og med den 9. juli 2020 til og med den 8. august 2020.

For at få kompensation skal virksomheden have en omsætningsnedgang på minimum 35% sammenlignet med referenceperioden, og der vil kunne opnås kompensation på 25-85% af virksomhedens faste omkostninger.

Virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, kan opnå en kompensation på 100% af virksomhedens faste omkostninger. Her er det en forudsætning, at virksomheden ikke har en omsætning i perioden.

Virksomheder, der søger kompensation for perioden fra og med den 9. juli 2020 til og med den 31. august 2020, skal som minimum have faste omkostninger på 8.000 kr. og kan maksimalt få udbetalt 60. mio. kr.

Virksomheder, der søger kompensation for perioden fra og med den 9. juli 2020 til og med den 8. august 2020, skal som minimum have faste omkostninger om 4.000. kr. og kan maksimalt få udbetalt 30. mio. kr.
 

Ordning for selvstændige og freelancere

Kompensationsordningen forlænges med en måned til og med den 8. august 2020, hvorefter den ophører.

Selvstændige får ret til dagpenge uden 12 måneders forudgående A-kassemedlemsskab, såfremt de melder sig ind i perioden 9. juli til og med den 8. august og opfylder kriterier såsom forudgående beskæftigelse og rådighedsforpligtigelse. Derudover skal de indbetale 12 måneders kontingent, og ved indmelding binder de sig ligeledes for 12 måneder fremadrettet.

Anciennitetskriteriet lempes ligeledes for selvstændige erhvervsdrivende, der er medlem af en A-kasse, men endnu ikke har 12 måneders anciennitet.

Endvidere gøres dagpengereglerne mere fleksible for selvstændige, som er omfattet af et forbud. De kan opnå dagpengeret, uden at deres virksomhed skal ophøre. 

Suspendering af G-dage

Suspenderingen af udbetaling af G-dage forlænges frem til og med den 31. august 2020 ved arbejdsfordelinger og hjemsendelser i perioden 1. juli 2020 til og med den 31. august 2020. I samme periode suspenderes mindsteudbetalingsreglen ved arbejdsfordelinger og hjemsendelser ligeledes.
 

Kulturområdet

En række kompensationsordninger forlænges fra den 8. juli 2020 til den 8. august 2020.

Dette gælder for ordningerne for bl.a. kunstnere med kombineret A- og B-indkomst, særligt nødlidende kulturinstitutioner, højskoler, folkeuniversiteter, daghøjskoler og aftenskoler.  

 

Initiativer for at sparke økonomien i gang

Forhøjet fradrag for forskning og udvikling

I 2017 blev det besluttet at forhøje virksomheders fradrag for forskning og udvikling fra 100% til 110% frem mod 2026.

Det er blevet besluttet at forhøje fradraget fra 110% til 130% i 2020-2021, dog med et maksimumsloft på 50. mio. kr. for, hvor meget hver enkelt koncern kan få i merfradrag.

Rejsebranchen

Erhvervsministeriet vil følge op på eksisterende hjælpepakker.

 

Eksportinitiativer og rekapitalisering

 • Rekapitalisering af store virksomheder
  • Der oprettes en statslig fond, som skal agere investor of last resort og derved styrke kapitalgrundlaget.
 • Eksportpakke
  • Der er afsat 500. mio. kr. yderligere i en eksportpakke, som bl.a. skal prioriteres til genstartsteam.
 • Genstartsfond i regi af Vækstfonden
  • I regi af Vækstfonden oprettes der en genstartsfond på 3 mia. kr., som skal sikre solvens hos sunde virksomheder.
    

Øvrige initiativer

Udover ovenstående elementer fra aftalen er der bl.a. også indgået aftale om initiativer, som er mere målrettet lønmodtageren. Herunder udbetaling af de indefrosne feriepenge.

Du kan læse hele aftalen her.

 

Nogle af initiativerne kræver hastelovgivning. Vi afventer bekendtgørelserne, hvor vi vil blive klogere på præcist, hvad de enkelte dele af aftalen kommer til at bestå af.
 

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os.