article banner
Nyhed

Regeringen på forkant med deleøkonomi

Deleøkonomien, herunder korttidsudlejningen af boliger, er et område i stærk vækst. Det er derfor glædeligt, at regeringen nu har foreslået en række tiltag, som både forenkler og lemper på beskatningen på dette område.


Indkomst ved korttidsudlejning af boliger/værelser via platforme som Airbnb er skattepligtig for udlejeren. De nuværende regler om opgørelse og indberetning/selvangivelse disse indtægter er imidlertid komplicerede for den enkelte udlejer, som selv skal sørge for at opgøre og indberette sin indtægt til SKAT. Det betyder, at der er en betydelig risiko for, at disse indtægter bliver opgjort forkert eller slet ikke bliver indberettet og beskattet som de skal.

Regeringen har derfor foreslået en række ændringer af reglerne, som dels gør udlejningen enklere at håndtere for den enkelte udlejer, dels øger sikkerheden for, at de pågældende indtægter bliver opgjort og indberettet korrekt til SKAT, og dels lemper på beskatningen af denne type indkomst i visse situationer.

Grundtanken i regeringens plan er, at der skal etableres en digital platform, som automatisk skal indberette udlejernes indtægt til SKAT. For at sikre, at denne automatiske indberetning dermed bliver udbredt, vil der være nogen fordele for udlejerne ved at anvende den digitale platform, nemlig følgende:

  • Der indføres et bundfradrag i lejeindtægten på 36.000 kr. årligt, og det vil kun være 60 % af indtægten over bundgrænsen, som skal beskattes. Er man derimod ikke tilmeldt automatisk indberetning, så er hele indtægten skattepligtig uden noget bundfradrag.
  • Man kan udleje sin bolig op til 90 dage årligt. Er man ikke tilmeldt automatisk indberetning, så må der højst udlejes i 30 dage årligt. Der vil dog blive mulighed for, at kommunerne kan vælge at forhøje – men ikke nedsætte - de tilladte antal dage.


Regeringen skal nu i gang med forhandlinger for at skaffe et flertal for disse ændringer, og Grant Thornton håber at forhandlingerne krones med held.