Skatteinformation, januar 2020

Skatteinformation, januar 2020

I Skatteinformation er der i denne udgave en artikel om, hvad retssikkerhed på skatteområdet er for noget. Dette hænger selvfølgelig sammen med, at der i særlig grad lige nu er fokus på retssikkerheden på grund af miseren i SKAT.

I dette nummer af Skatteinformation:

 • Selvangivelsen 2015
 • Og så er der lige det med RETSSIKKERHED!
 • Kan vi trække fra eller skal vi aktivere?
 • Kan jeg stille sikkerhed i virksomhedsaktiver– eller skal jeg betale skat?
 • Udbytte til udenlandske aktionærer – skal der betales skat i Danmark?
 • Skal din virksomhed momsregistreres i udlandet?
 • Momsfri virksomhedsoverdragelse – er momsreguleringsforpligtelsen overdraget?
 • Nye love
 • Højesteretsdomme
 • Landsretsdomme
 • Administrative afgørelser

 God fornøjelse!

I årets første udgave af Skatteinformation, er der fokus på følgende områder:

 • Arbejdsgivers hæftelse for A-skat  – det kan blive en dyr affære
 • Dobbeltdomicilerede  personer - – hvor er det skattemæssige hjemsted?
 • Moms ved salg til private i andre EU-lande
 • Moms ved salg af bygninger til nedrivning – hvor står vi efter KPC-dommen?
 • Ny lovgivning
 • Lovforslag
 • Højesteretsdomme
 • Landsretsdomme
 • Byretsdomme
 • Administrative afgørelser


God læselyst!